Het ondernemersnetwerk van Regio Rotterdam

“Rotterdamse netwerk- en branche-organisaties moeten af van het pluche”

“Er moet veel meer worden samengewerkt wil Rotterdam haar economisch positie in de wereld behouden. We moeten samen de wereld veroveren, niet ieder voor zich”, zegt Peter Goedvolk, voorzitter van de Rotterdam Maritime Board. Deze onafhankelijke adviesraad ziet dat veel clubs, veel adviezen uitbrengen, waar volgens Goedvolk helaas (nog) te weinig mee wordt gedaan.

De Rotterdam Maritime Board is volgens hem het smeermiddel in de Rotterdamse haven. “Deltalinqs, het havenbedrijf en de industrie zijn allemaal ontzettend goed bezig om hun belangen te vertegenwoordigen, maar er zit nog zoveel tussen. Denk bijvoorbeeld aan maritieme advocaten, verzekeren en logistiek”, zegt Peter Goedvolk. Het adviesorgaan is in 2017 opgericht en bestaat uit 40 vooraanstaande leiders uit de maritieme wereld. Ze leveren gevraagd en ongevraagd advies op regionaal en landelijk niveau aan overheden.

De voorzitter van de Maritime Board is al 40 jaar actief in de Rotterdamse haven en kent deze wereld. Als oprichter van Argos (Oil)Energies, First Dutch en investeerder in softwarebedrijf JEX zit Peter Goedvolk met nog zo’n 35 bedrijven en startups zowel in Rotterdam als internationaal gedegen in de business. “Ik heb Rotterdamse roots, heb zeker een niet kletsen, maar poetsen mentaliteit, maar zie wél dat soms bedrijven iets meer die Amsterdamse bluf mogen gebruiken”, aldus Goedvolk.

Amsterdamse bluf, met Rotterdamse lef
Er moet volgens Goedvolk wel wat drastisch veranderen in de haven. “Kijk, Rotterdam klinkt als een klok, een geoliede machine, maar de haven in transitie vraagt wel veel. Het mooie is echter dat Rotterdam zo’n goed ecosysteem heeft, dat het juist hier in Rotterdam – als eerste haven ter wereld – gaat lukken om die transitie te maken”, aldus Goedvolk.

 

Volgens hem zit alleen soms de Rotterdamse nuchterheid van bedrijven in de weg en moet Rotterdam op internationaal niveau, gebruik maken van die (Amsterdamse) bluf. “Rotterdam is een merk, een maritiem wereldmerk met een enorme internationale uitstraling. Iedereen kent die Rotterdamse degelijkheid in de wereld, dat moeten we juist gebruiken en uitrollen. Juist nu in die energie transitie”.

Het zit Goedvolk wel dwars dat dit samenwerken tussen Rotterdamse bedrijven steeds lastiger wordt. “Vroeger kon je als havenbaronnen met elkaar iets betekenen, maar nu zitten bedrijven wel in de haven, maar zijn in handen van buitenlandse investeerders of conglomeraten. Als je dan iets wilt regelen, moet je veelal naar het buitenland. (Moet je dat allemaal wel willen?) Een mooie uitdaging voor ondernemend Rotterdam!”

Plucheplakkers ?
Als we aan Peter Goedvolk vragen of hij niet voorzitter is van het zoveelste adviesorgaan zegt hij duidelijk: “Ik herken de vraag en daarmee de frustratie”. Het gaat erom wat we samen bereiken, teveel mensen in deze sector zitten te graag op ‘het pluche’ en vinden het allemaal heel belangrijk wat ze doen. Ik snap overigens dat zij oprecht voelen en denken dat zij iets goeds doen en veelal zal dat ook zo zijn. Echter, laten we over onze eigen schaduw heen stappen en écht gaan voor het gezamenlijke doel, ‘Rotterdam laten groeien in alle aspecten’. Dat lukt alleen als iedereen doet waar die goed in is en bereid is weg te stappen van het ‘geijkte”.

 

Goedvolk zou graag zien dat bedrijven, maar ook de verschillende clubs in de haven intensiever samenwerken. “Er worden echt hele goede adviezen gemaakt, door allerlei clubs. Alleen veel van deze adviezen belanden in een la. Laten we samenwerken , samen tot een advies komen, opdat we samen elkaar versterken en versnellen”. Op gebied van cybersecurity is dat volgens Goedvolk inmiddels goed gelukt.

Cybersecurity in de haven
“We zijn bewust met de Maritime Board diep gedoken in cybersecurity en hebben ervoor gezorgd dat dit blijvend op het netvlies staat bij overheden en bedrijven. We hebben hierover aan wethouder Simons een advies overhandigd. Dit advies is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen zoals o.a. VNO-NCW Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam. Hiermee kunnen we extra én snellere stappen zetten”, aldus Peter Goedvolk.

Foto: Rotterdam Maritime Board ( fotograaf: Levien Willemse)

De Rotterdam Maritime Board is relatief kort geleden opgericht, maar valt internationaal op en heeft al vele stappen gezet in relatie tot de haven. “We zijn zichtbaar en zijn bijvoorbeeld ook mee geweest met de wethouder en de CEO van het havenbedrijf naar Singapore”. Volgens Goedvolk een mooi voorbeeld over hoe “we samen de wereld kunnen veroveren”.

De komende twee jaar zal de Rotterdam Maritime Board zich nog verder inzetten voor betere onderlinge samenwerking in de Rotterdamse haven, maritieme wereld, de energietransitie, werkgelegenheid en cybersecurity. Een eerste grote stap is al de samenwerking met Maritime Delta waarmee op 18 april a.s. een gezamenlijk diner wordt georganiseerd met Innovatie als thema.