Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Welkom bij hét ondernemersnetwerk in uw regio
Lokale lasten en regelgeving, de economische situatie en het personeelsaanbod: voorbeelden van
zaken die van grote invloed kunnen zijn op uw bedrijf. Een lidmaatschap biedt u de gelegenheid
hierover met andere ondernemers te sparren en invloed uit te oefenen. Wij luisteren naar onze
leden en werken samen aan het ondernemersklimaat.

Contacten & vertegenwoordiging
Onze leden en representaties (ca 75.000 werknemers) hebben veel kennis en ervaring in het
bedrijfsleven die binnen ons netwerk worden gedeeld, Wij zitten voor en namens u aan vele tafels.
Mocht u vragen of suggesties hebben dan vernemen wij dit graag immers wij vertegenwoordigen
u. Tijdens onze thema bijeenkomsten en regiobijeenkomsten ontmoet u vertegenwoordigers van
gemeente, politiek en bedrijfsleven.

VNO-NCW West biedt netwerken op maat aan
Doordat u als lid bent aangesloten bij VNO-NCW West netwerkt u niet alleen op regionaal niveau.
U kunt ook deelnemen aan bijeenkomsten van andere regio’s. Rotterdam kent al jaren
bijvoorbeeld vakinhoudelijke netwerken zoals Bouwpower, Onderwijspower, Zorgpower en het
HRM Expert Netwerk. VNO-NCW kent ook het netwerk voor directeuren-grootaandeelhouders en
een netwerk voor vrouwelijke ondernemers. Zulke bijeenkomsten vinden veelal plaats in het
bedrijf van een van de leden en de agenda wordt ook in overleg samengesteld.

Lobby in uw belang
VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond lobbyt in samenwerking met VNO-NCW West maar ook
met andere partijen om het ondernemersklimaat in onze regio nog beter te maken. Ook worden
nauwe banden onderhouden met het landelijke netwerk en haar voorzitter Ingrid Thijssen. Actuele
onderwerpen zijn Covid-19 en de gevolgen, economische ontwikkeling, stikstof, milieu, innovatie,
inclusiviteit, wet en regelgeving, bereikbaarheid en het stimuleren van innovatie.

Download het jaarplan 2023 – 2024

 

All Rights Reserved - VNO NCW Rotterdam