Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Zorgpower

Een belangrijke schakel in het verbinden van zorgsector en bedrijfsleven wordt gevormd door de bijeenkomsten van Zorgpower. Sprekers tijdens de bijeenkomsten zijn autoriteiten op hun gebied, die actuele thema’s toelichten op een wijze die inspireert en uitnodigt tot discussie.

‘EEN STEVIGE VERBINDING MET HET BEDRIJFSLEVEN KAN BEHULPZAAM ZIJN
BIJ DE COMPLEXE UITDAGINGEN WAAR DE ZORG VOOR STAAT’

Zorgpower Rotterdam is een platform waar bestuurders en directeuren uit zowel het bedrijfsleven als de zorg elkaar ontmoeten. De zorgsector is – zeker in Rotterdam – omvangrijk, maar staat de komende jaren ook voor aanzienlijke en complexe uitdagingen. Binnen Zorgpower werken we vanuit de gedachte dat een stevige verbinding met het bedrijfsleven daarbij behulpzaam kan zijn. Tijdens onze bijeenkomsten faciliteren we daarom in het delen van ervaringen en dilemma’s, het zoeken naar samenwerking en innovatie en het signaleren van marktkansen. VNO-NCW Rotterdam constateert dat marktkansen en mogelijkheden om de bedrijfsvoering van de zorg te innoveren tot nog toe onvoldoende benut worden. Het faciliteren, stimuleren en aanjagen van
innovaties in de zorg is belangrijk, vitaal ondernemerschap en het door ontwikkelen en implementatie ervan staan hoog op de agenda.

Speerpunten:
– Zorg en welzijn aanbieders; vernieuwing in zorg en hulp aanbod
– Innovatie en digitaliseringsrevolutie (kansen & bedreigingen, kosten)

Zorgpower Rotterdam
Zorgpower organiseert met enige regelmaat inspirerende bijeenkomsten voor onze leden met directies/bestuurders van ziekenhuizen, zorgcentra, verpleeghuizen, thuiszorg, psychiatrische zorg, farmaceutische industrie, zorgverzekeraar en toeleveranciers.

Meer informatie?
Tessa Langerijs, regiomanager VNO-NCW Regio Rotterdam,
langerijs@vno-ncwwest.nl, 06 30 38 74 55

Zorgpower

  • Gert-Jan Lammens

  • Floris Vervat

  • Joke Boonstra

  • Frans Hiddema

  • Sander Dekker

  • Peter Ploegsma

All Rights Reserved - VNO NCW Rotterdam