Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

“Ellen van Dam nieuw bestuurslid VNO-NCW Rotterdam & regio”

Ellen van Dam neemt als voorzitter van de portefeuille DGA, plaats in het bestuur. Het bestuur is heel blij met haar toetreden, het ondernemerschap zit in haar bloed. In het dagelijks leven is zij CEO van Cornelder Holding, een oud familiebedrijf – maar jong van geest – met haar wortels in de Rotterdamse (internationale) logistiek. Daarnaast is zij o.a. voorzitter van de Rotterdamse Ondernemersprijs met daarbij behorend de Jonge Helden prijs (VNO-NCW Rotterdam).

Ellen hoe zie jij de toekomst in ondernemersland?
‘Ik ben me enorm bewust van het feit dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Als CEO van een familiebedrijf weet ik dat als geen ander. Door een immer sterke focus op innovatie, medewerkers en onze klanten bestaat ons bedrijf al 208 jaar. Als familiebedrijf zet je in op lange termijn, duurzame rendementen en neem je lange termijneffecten altijd mee in een strategie. Kortom het rentmeesterschap, dit besef en het belang hiervan dient meer te worden benadrukt.

Waarbij het belang van het ondernemersklimaat structurele aandacht behoeft zowel lokaal, regionaal als nationaal. De realistische situatie dient uitgangspunt te zijn waardoor er bewuste en gedegen besluiten genomen kunnen worden. Ondernemers zorgen voor banen en economie, zij hebben een nadrukkelijk rol in werkgelegenheid, het versnellen van innovatie en het hebben van maatschappelijke impact. Ik vind dat onze leden verdienen dat hier (nog) meer aandacht voor komt. Per slot van rekening bouwen we aan een – ook hier duurzame – toekomst en kan in feite elke startup of scale-up straks dat oude (familie) bedrijf in wording zijn.’

Foto: Ellen van Dam hier als voorzitter bij de Rotterdamse Ondernemersprijs

Ellen van Dam bezit een brede internationale reflectie door haar werk, hoe kijkt zij aan tegen alle elkaar snel opvolgende veranderingen?
‘Alles moet in de huidige wereld sneller, flexibeler en goedkoper, maar is dat allemaal wel mogelijk? Afgezet tegen de mondiale uitdagingen waar wij en latere generaties voor staan, zoals verregaande uitdagende digitalisatie, klimaatveranderingen, armoede en natuurlijk (helaas) serieuze conflicten, lijkt dit wel een terechte vraag. Transparantie in ketens en in processen is naar mijn mening ‘key’ om meer begrip en innovatie te creëren én te borgen. Hierbij opgemerkt dat een huidige tijd ook een voedingsbodem is voor ondernemers die kansen zien.

Juist in deze epoque van permanente verandering waar verhoudingen en (nieuw) samenspel de maat aangeven. Van groot belang is om ook hier aandacht te vragen voor het ondernemersklimaat waar al deze elementen een rol spelen op dit moment. Door een gezamenlijke bundeling van krachten wordt de kracht getoond van de ondernemers in Nederland en daarmee ook het grote belang voor de Nederlandse Economie.

Wij hebben specifiek in (regio) Rotterdam heel veel ervaring én zijn goed in internationaal- intercultureel zaken doen. We staan bewezen open voor kruisbestuiving tussen verschillende bedrijfstakken, verschillende expertises én generaties. Het is zaak om dit nog meer te bestendigen én voor het voetlicht te brengen’


Foto: Ellen van Dam op haar kantoor aan de Westerkade, Rotterdam

Tenslotte wat is de reden dat je bereid bent zitting te nemen in het bestuur Rotterdam?
‘Juist de mens én digitalisatie, hand in hand, geeft een enorme ‘competative edge! Dit alles geeft mij als mens en ondernemer gelukkig het vertrouwen dat wij in regio Rotterdam goede stappen zetten in vernieuwen, versnellen en verbinden met de menselijke maat in het oog………voor vele generaties die nog komen. Hoewel het voor mij nog wel iets sneller mag, kortom tempo maken met oog voor de lange termijn ook al is het niet altijd evident.

Hier is samenwerking en afstemming voor nodig en zodoende maak ik graag tijd vrij voor VNO-NCW Rotterdam & regio om hiertoe mijn steentje bij te dragen. Immers “alleen ga je sneller maar samen kom je verder”.