Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Onderwijspower

De regio Rotterdam heeft grote uitdagingen: het vinden van geschikt personeel, terugdringen van de (jeugd)werkloosheid, innovatie, internationalisering/internationaal onderwijs, ondernemerschap en vraag&aanbod op de arbeidsmarkt. ICT en andere technologie spelen een toonaangevende rol in de samenleving. Met als gevolg een groeiende vraag naar gespecialiseerd technisch personeel. Er is helaas sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, waardoor er een ernstig tekort ontstaan aan programmeurs, ontwerpers, data-analisten en technisch onderhoudspersoneel.

Ook werkloosheid is een toenemende uitdaging in de regio Rotterdam. Rijnmond is, in vergelijk, een regio met een relatief hoge werkloosheid in Nederland. Onder jongeren is in de regio Rotterdam meer werkloosheid te vinden dan in de rest van het land. Op middellange termijn is een negatieve trend zichtbaar, een trend die de komende tijd gekeerd dient te worden. Onderwijs en het bedrijfsleven dient nog meer samen te werken aan huidig en toekomstig talent; kortom werelden bij elkaar brengen.

In Rotterdam is hiertoe het netwerk Onderwijspower opgericht. De focus is het samenbrengen van de wensen van het bedrijfsleven op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden in het onderwijs. In algemene zin maar in het bijzonder op het gebied van ICT, Bouw, Techniek en Zorg met als overstijgend doel het terugdringen van de bovengemiddelde werkloosheid.

Voorzitter Onderwijspower Ron Kooren:

'Een goede balans tussen en dialoog over arbeidsmarkt en onderwijs biedt alleen maar kansen!'

Speerpunten:
- Het doorontwikkelen van de IT-Campus
- Dashboard voor onderwijs en arbeidsmarkt (in samenwerking met DWSRA, MKB en Deltalinqs). Dit dashboard zorgt voor 1 set cijfers in de regio
- Leerwerk-akkoorden Rotterdam
- Inclusieve en diverse samenleving
- Internationalisering/internationaal onderwijs
- Zorgen dat jongeren de juiste werknemersvaardigheden ontwikkelen, met name voldoende sociale en taalkundige vaardigheden om succesvol een baan te zoeken. VNO-NCW Rotterdam zal actief participeren in de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Onderwijspower brengt actuele en toekomstgerichte arbeidsmarktinformatie in kaart. In Onderwijspower maken werkgevers en onderwijsinstellingen afspraken over een doelmatig onderwijsaanbod voor de regio. Onderwijspower organiseert minimaal twee inspirerende bijeenkomsten per jaar met wisselende thema’s, die gebaseerd zijn op de actuele dynamiek in de regio.

Meer informatie
Tessa Langerijs, regiomanager VNO-NCW Rotterdam en regio Rijnmond, langerijs@vno-ncwwest.nl, 06 30 38 74 55

 

 

Leden Adviesraad Onderwijspower

Vanuit het onderwijs

 • Ron Kooren

 • Sarah Wilton-Wels

 • Petra van Lange

 • Bart Combee

 • Annelien Bredenoord

 • Marlies Jansen-Landheer

 • Marloes de Vries

Vanuit het bedrijfsleven

 • Marieke Klösters

 • Eric Otto

 • Ralph van den Broek

 • Marjolein Tasche

 • Victor van der Chijs

 • Joke Boonstra

 • Pieter van Klaveren

 • Rob Uytdewilligen

 • Sandra de Kort

 • Guy Buck

Vanuit het VNO-NCW Rotterdam

All Rights Reserved - VNO NCW Rotterdam