Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Bouwpower Rotterdam

Ondernemers in de bouw versterken elkaar in Bouwpower om nu en in de toekomst door te
bouwen. In Rotterdam & regio hebben we een grote opgave van verstedelijking wat betreft
woningbouw, mobiliteit en energie. Dit betekent ook een grote bouw- en onderhoudsopgave voor
de woningmarkt. De uitdaging is om voldoende woningen beschikbaar te hebben en deze
betaalbaar te houden. Wij zetten in op het doorzetten van de verdichting van Rotterdam, met
focus op de binnenstad en Zuid.

Nederland heeft nog altijd een matige score in duurzaamheid van het bestaande vastgoed. Hier
ligt ook meteen een kans. Door goede proposities uit verschillende sectoren, zoals bouw,
architectuur, projectontwikkeling en financiering, kan werk worden gemaakt in het werk van het
verduurzamen van gebouwen. De Rotterdammer moet er wel de meerwaarde van kunnen inzien.
Als dit lukt, draagt Nederland substantieel bij aan de gewenste CO2-vermindering van Kyoto en
het Klimaatakkoord van Parijs. Tegelijkertijd levert het de bouw- en vastgoedsector voor jaren
werk.

Voorzitter Bouwpower: Catharina Bieringa
“Ondernemende sleutelfiguren (privaat en publiek) zorgen voor innovatieve oplossingen, doorbraken en projecten”
Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in Rotterdam & regio Rijnmond (Rotterdam en 17 deelgemeentes) slaat Bouwpower een brug tussen al de bedrijven, kennisinstellingen, start-ups, scale-ups en overheden om obstakels te identificeren, het innovatief en constructie oplossen ervan aan te jagen en ketensamenwerking te stimuleren”

Speerpunten:
- Feijenoord City XL, een compleet nieuwe wijk: het ontwikkelen van Rotterdam-Zuid zorgt voor
werkgelegenheid. Stadsontwikkeling vraagt om groots te denken.
- Leerwerk-akkoord Bouw
- Energietransitie
- Klimaat
- Woningbouwopgave met de randvoorwaarden mobiliteit, arbeidsmarkt en innovatie. Tevens
oplossing zoeken voor aanbesteden.
- Innovatie: innovatiekracht vergroten in de bouw, capaciteitsproblemen daarmee oplossen,
slimmer samenwerken, efficiënter
- Bedrijventerreinen
- Nieuwe bouwoplossingen, zoals scheiden wonen, verblijf & zorg & aanbod

Bouwpower Rotterdam
Bouwpower organiseert minimaal twee inspirerende bijeenkomsten per jaar met wisselende
thema’s, die gebaseerd zijn op de actuele dynamiek in de regio.​​

Meer informatie?
Tessa Langerijs, gebiedsmanager VNO-NCW Rotterdam en regio Rijnmond, langerijs@vno-
ncwwest.nl, 06 30 38 74 55

Leden Raad van Advies

 • Catharina Bieringa de Jong

 • Gijs van den Boomen

 • Hans Borsje

 • Piet Jan Heijboer

 • Ton Heijmans

 • Mirjam Hoogesteger

 • Richard Jongste

 • Niels van der Vlist

 • Emile Klep

 • Miriam Hoekstra – van der Deen

 • Eric Verwey

 • Niels van der Vlist

 • Matthijs Claassen

All Rights Reserved - VNO NCW Rotterdam