Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond is onderdeel van een groot landelijk VNO-NCW netwerk en een brede en invloedrijke regionale netwerkorganisatie voor ondernemers en werkgevers. Hand in hand betekent synergie en creativiteit door samenwerking mét en voor de leden. Wij concentreren ons op onderwerpen die de stedelijke economie en het vestigingsklimaat versterken. Bedrijven en medewerkers willen perspectief. Dat betekent dat we ons onder andere inzetten voor ‘nieuwe’ economie, transitie, inclusie, circulariteit, vestigingsvoorwaarden, voldoende aanbod van adequaat opgeleide mensen met goede scholen, betaalbaar en adequaat woning aanbod, kunst &cultuur , gezondheid en sportvoorzieningen.

“Rotterdam is een gebied waar we mede door scheepvaart met 174 nationaliteiten en culturele achtergronden leven. Dit is een kracht en maakt de stad tot wat zij is: leuk, uitnodigend en zakelijk interessant. Als werkgevers kunnen we nog meer bruggen slaan tussen de verschillende culturen en zorgen dat iedereen meedoet in de internationalisering, (energie)transitie en leer-werktrajecten.”
- Mai Elmar, voorzitter VNO-NCW Rotterdam.

 

Onze leden
Bij ons zijn vooral ondernemers en werkgevers aangesloten, maar ook bestuurders van overheden, stichtingen, kennis-, onderwijs- en culturele instellingen. De grote variatie in leden en bedrijfstakken zorgt voor innovatieve ideeën en maakt de lobby voor het ondernemingsklimaat in de regio effectiever. Hoewel we een regionaal netwerk zijn, hebben onze leden een internationale focus. Veel bedrijfsactiviteiten zijn verbonden aan de Rotterdamse haven, de toegangspoort tot Europa en haar grote maritieme cluster. Bovendien hebben veel leden vestigingen in het buitenland of doen daar zaken. VNO-NCW regio Rotterdam werkt bijvoorbeeld samen met NLinBusiness, RVO, de Gemeente, Rotterdam Maritime Board en MKB. Doelen bereiken we immers samen, samen kom je verder.

Wij stellen onze leden in de gelegenheid om bredere netwerken op te bouwen, ervaringen uit te wisselen en gesprekspartner te zijn van lokale/regionale politiek op actuele ondernemersonderwerpen.

Met een lidmaatschap wordt het ondernemersklimaat in Nederland gesteund maar ook bewaakt, door zaken te agenderen en dialoog en focus te versterken.

 

Belangenbehartiging
In de belangenbehartiging richten we ons op onderwerpen die de stedelijke economie versterken
in de regio Rijnmond, zoals:

1. Bereikbaarheid en mobiliteit
- uitbreiden in Randstad
- oeververbindingen
- rijkswegverbindingen
- Rotterdam The Hague Airport
- bevorderen verkeersdoorstroming via SMART-oplossingen

2. Onderwijs en arbeidsmarkt
- invulling en afstemming op leer-werk gebied
- IT-campus
- onderwijs afgestemd op (nieuwe) economie
- Stageplekken

3. Toekomstbestendig ondernemen
- kansen op Zuid
- ruimte voor maakindustrie en circulaire economie
- energietransitie
- woningbouw
- zorginnovatie

 

VNO-NCW regio Rotterdam werkt samen met een brede vertegenwoordiging van overheden, kennisinstellingen, ondernemersverenigingen
en culturele organisaties en is onderdeel van VNO-NCW West met een vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur.

Samenwerkingspartners zijn onder andere:
Jong Management, MKB, Rotterdam Partners, Havenbedrijf, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, ECE, CIC,
RSM, Erasmus MC, Kunsthal, De Doelen, ‘OP Zuid’, JINC, IT Campus, Albeda, Hoge School
Rotterdam, EUR, STC en Verkeersonderneming.

 

Download het jaarplan 2023 - 2024

 

Bestuur

  • Mai Elmar

  • Ellen van Dam

  • Monique de Koning

  • Ron Kooren

  • Lisette Tanis

  • Tessa Langerijs

  • Maikel Coomans

  • Gyzlene Kramer – Zeroual

All Rights Reserved - VNO NCW Rotterdam