Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

HRM Expert Netwerk

Ondernemers worden op het gebied van mens en organisatie met veel en complexe vraagstukken geconfronteerd, zeker nu in deze huidige tijd. Onderwerpen zoals: omscholing, welke vernieuwde wet- en regelgeving komt er op ons af? Hoe maak en houd ik mijn onderneming toekomstbestendig? Hoe zorgen we voor een inclusief bestand? Wat betekent de verdere digitalisering en automatisering voor mijn onderneming en hoe gaan we om met duurzame inzetbaarheid? En uiteraard de consequenties van Covid-19 en het nadenken over de periode ná Covid-19; terug naar het oude of transitie naar het nieuwe? Deze en soortgelijke vragen waren het afgelopen jaar onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomsten. Een waardevol netwerk waar we elkaar (laten) inspireren en ervaringen uitwisselen.

Simone Jonker, voorzitter HRM Expert Netwerk, DGA: interim (HRM/HRD-) directeur en verandermanager.
De bijeenkomsten zijn een ontmoetingsplek en inspiratiebron voor directeuren HR en ondernemers.

HRM Expert Netwerk Rotterdam
Het HRM Expert Netwerk organiseert naast de eigen kwartaalbijeenkomsten met enige regelmaat
bijeenkomsten in wisselende setting met wisselende thema’s, ingegeven door actualiteit.

Meer informatie?
Tessa Langerijs, gebiedsmanager VNO-NCW Rotterdam en regio Rijnmond,
langerijs@vno-ncwwest.nl, 06 30 38 74 55.

Leden Raad van Advies

 • Willemijn Delissen

 • Janneke Gökemeijer

 • Sjoerd Gunnewijk

 • Erik Jan Hoekstra

 • Simone Jonker

 • Marlies Knijnenberg

 • John Knoester

 • Sylvia Pors

 • Jan Anne Schelling

 • Lieke Skidmore

 • Albert Spencer

 • Mathilde de Winter

 • Tessa Langerijs

 • Mariska Strop

 • Dennis Boorsma

 • Remi Smeets

 • Ger de Boer

 • Lianne Butter

 • Sandra Schikker

 • Jolanda Denis

 • Monique de Koning

All Rights Reserved - VNO NCW Rotterdam