Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Werkgroep New Economy

Wat is er gaande, AI, AR, robotisering, gastvrijheid, food, circulaire economie… dat wil de nieuwe
werkgroep weten. De werkgroep gaat op zoek naar nieuwe manieren van werken, processen of
nieuwe invalshoeken binnen nieuwe en bestaande organisaties of in de maatschappij op zich.
Trends, unieke toepassingen die mogelijk een voorbeeld kunnen zijn voor leden van VNO-NCW
Rotterdam. De ideeën en signaleringen die vanuit de werkgroep gaan ontstaan, kunnen een breed
doel dienen maar wellicht ook een nieuwe tak van “sport” helder maken. Kent u dergelijke
voorbeelden, dan zijn suggesties en ideeën uiteraard van harte welkom!

New Economy

All Rights Reserved - VNO NCW Rotterdam