Het ondernemersnetwerk van Regio Rotterdam

Nieuwe subsidie om je winkelgebied te verbeteren

Als ondernemer of vastgoedeigenaar kun je vanaf nu subsidie aanvragen om je winkelgebied te verbeteren. De subsidie Vitale Kerngebieden is onderdeel van ons programma en is voor samenwerkingsverbanden zoals een BIZ of ondernemersvereniging. Geen onderdeel van een samenwerkingsverband? Voor een aanvraag kan er ook worden samengewerkt.

 

Waarom deze subsidie?
Vanuit het programma zien we dat winkelcentra onder druk staan. Er spelen verschillende vraagstukken. Met deze regeling willen we daarop inspelen. Wij dragen 80% van de kosten bij, om ondernemers en vastgoedeigenaren in staat te stellen echt aan de slag te gaan met de opgaven in hun gebied.

Waar kan de subsidie voor gebruikt worden?
• opstellen en uitvoeren van plannen om het vitale kerngebied te verbeteren waardoor het beter bestendig is voor de toekomst;
• het versterken van digitale vaardigheden van ondernemers of vastgoedeigenaren in het vitale kerngebied;
• het bieden van ondersteuning om het formele samenwerkingsverband van een vitaal kerngebied te professionaliseren;
• het tijdelijk aanpassen van de fysieke ruimte om de levendigheid te verbeteren.

 

Wil je meer informatie over de subsidieregeling?

Ben je benieuwd naar de voorwaarden of wil je de subsidie aanvragen ga dan naar www.ondernemen010.nl/subsidie-vitale-kerngebieden.