Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Rotterdam wordt steeds gastvrijer en dat komt mede door deze mensen

“Dat we zoveel hebben bereikt met onze club is echt geweldig. We doen dit echt samen… samen voor de stad en niet voor elkaar. Dit doen we voor Rotterdam”, zegt Ton Wesselink trots, voorzitter van Platform Gastvrij Rotterdam(PGR). Het platform bestaat nu zo’n 10 jaar. Samen met VNO-NCW Rotterdam en regio Rijnmond heeft PGR het manifest ‘Gastvrijheid’ ondertekent.

Voorzitter Wesselink moet grinniken als we hem vragen naar de titel van het manifest. “Tja, dat heet gewoon “Gastvrijheid”, net zoals Rotterdam Gastvrij is. Eenvoudig, duidelijk waar het voor staat en zonder overbodige franje”. Als voorbeeld geeft hij: “wanneer toeristen vragen naar de weg, zal je van een Rotterdammer geen uitgebreide verhalen krijgen maar gewoon de kortste route beschrijving en misschien een sterk rauw verhaal”, aldus Wesselink.

Het platform heeft onlangs een manifest ondertekent samen met VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond om nog meer aandacht te vragen voor gastvrijheid in de stad én deze verder te verbeteren. In het manifest staan een groot aantal doelen die de gehele sector nastreeft. Het platform bestaat uit vertegenwoordigingen van Hotelwereld, Taxibranche, Musea, luchthaven RTHA, RET, UDS, Rotterdam Partners/Festivals, Cruise Port Rotterdam, Onderwijs en Horeca breed. Het platform geeft al meer dan 10 jaar gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente Rotterdam op gebied van gastvrijheid.


Ton Wesselink | Directeur SS Rotterdam en voorzitter Platform Gastvrij

Doel manifest
“Bij gastvrijheid is het de kunst om mensen het gevoel geven dat ze oprecht welkom zijn en zich thuis kunnen voelen. We willen onze gastvrijheid verder uitbouwen, mensen een thuis gevoel geven zodat ze bij ons terugkomen. Elkaar te informeren waar we mee bezig zijn en te inspireren, een gezamenlijk platform hebben, is hierbij een groot goed ”, zegt Wesselink.

Vanuit het platform wordt al jaren advies gegeven aan het stadsbestuur en nu hebben we de krachten gebundeld met VNO-NCW Rotterdam. “We geven nu een nog krachtiger signaal af, je moet van goed huize komen om ons te negeren”, aldus Wesselink. Waar waarom zouden ze, gastvrijheid is immers van belang voor iedereen, Rotterdammers, bedrijfsleven en bezoekers.

In het manifest staan de volgende zaken benoemd:
–    Het belang van lokale economie / vernuftige groei bewerkstelligen en economie stimuleren
–    Geen lastenverzwaring voor ondernemingen in de gastvrijheid // Voorzichtig met stadsbelasting
–    Een schone en veilige stad waar het rustig toeven is
–    Noodzaak tot verdere samenwerking stimuleren, HKN, Urban Department Store, Rotterdam- Partners, Festivals en – Topsport
–    Bevordering arbeidsmarkt in samenwerking met onderwijs; maatmerk & leerwerkakkoord.
–    Stevige impuls geven om bezoekersaantallen in winkelgebieden te verhogen

Wesselink hoopt dat het nieuwe stadsbestuur in maart 2022 ook vooral dingen gaat afmaken. “Pak complete clusters aan, niet één project, maak verbinding. Nu zie je tussen projecten leegstand, gekke stukken. Dat moet echt beter”, zegt Wesselink. Er wordt bij het platform zeker niet alleen nagedacht over of voor de toerist. Juist de Rotterdammer moet zich thuis voelen in de stad volgens Wesselink. “Op deze manier veranderen we niet in de zoveelste internationale winkelstad. We moeten onze eigen rauwe, ruwe en Rotterdamse karakter behouden”.

Het platform wil binnenkort een gastvrijheidsdebat organiseren met de stad. “Wat is die gastvrijheid? en hoe kunnen we dat nog beter organiseren met elkaar!”, zegt Wesselink