Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Bedrijfsleven, stap in de groeibriljant

De nieuw te ontwikkelen campus bij Erasmus MC wordt een levendige plek waar gezondheidszorg, technologie en ondernemerschap samenkomen. Ook de bijzondere samenwerking tussen Erasmus MC, Erasmus Universiteit en TU Delft, de convergentie, biedt kansen voor het bedrijfsleven. De bijeenkomst van Zorgpower van VNO-NCW Regio Rotterdam op 31 oktober gaat over transitie in de zorg.

In de zorg gaat, nee moét, de komende jaren veel veranderen. Het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft zijn een intensieve samenwerking aangegaan. Deze zogenoemde convergentie werkt aan de urgente, complexe maatschappelijke problemen van onze tijd door fundamenteel nieuwe vormen van samenwerking, over de grenzen van instellingen en disciplines heen. Het bedrijfsleven is van harte uitgenodigd aan te haken.

Gert-Jan Lammens, voorzitter Zorgpower & directeur Rotterdam Sportsupport:
“De convergentie is een groeibriljant.”

Richard Goossens, hoogleraar en verantwoordelijk voor de samenwerking tussen Erasmus MC, Erasmus Universiteit en de TU Delft op het gebied van Health & Tech over de samenwerking:
“Massa is meer ideeën. Er zijn honderden onderzoekers bij de TU Delft en bij Erasmus MC die dankzij de convergentie met elkaar samenwerken. Die is zo breed dat het geen vergelijk heeft in Nederland. Er zijn inmiddels 1.000 onderzoekers aan ons verbonden. Als je met verschillende blikken naar problemen kijkt, kom je tot nieuwe antwoorden die je in jouw eigen lab niet had kunnen bedenken. Daarom werken we met flagship-programma’s, grote onderzoeken met minstens tien onderzoekers uit de drie verschillende instituten, die oplossingen bedenken voor de transitie in de gezondheidszorg. Van een gedragswetenschapper die naar het gedrag van kankercellen kijkt tot het bestuderen van een community in a dish, een groepje gekweekte menselijke cellen bij elkaar. Dat is nieuw! Erasmus MC is voor de TU Delft een laagdrempelige fieldlab.”

Richard Goossens over de gedachte achter de convergentie:
“Geïnspireerd op de paper van Massachusetts Institute of Technology (MIT) ontstond bij de bestuurders van TU Delft en Erasmus MC de wens om nog nauwer samen te werken. Het toen opgezette impulsprogramma smaakte naar meer. De ambities zijn enorm. We willen verschil maken in de zorg en internationaal op de agenda komen.”

 

Richard Goossens over partnerships:
“Inmiddels hebben we 36 voorstellen voor flagships en hebben 144 partners in het bedrijfsleven zich gecommitteerd aan de plannen. We willen die partnerships uitbreiden. Daarom houden we op 8 december het Science Education & Innovation Festival in de Van Nellefabriek waarin we laten zien wat er gebeurt en hoe bedrijven kunnen aanhaken.”

Johanneke Mulder, directeur Spoed, Peri-Operatief en Intensief bij Erasmus MC:
“Met de werkdruk, stijgende lonen, energiecrisis, arbeidsmarkttekorten en de vraag hoe houden we de zorg voor iedereen beschikbaar, zitten we aan de grenzen van ons systeem. De kennis uit de werelden van Health & Tech komt in de convergentie samen om al deze vraagstukken het hoofd te bieden. Zo willen we door middel van data kunnen voorspellen welke patiënten instabiel worden zodat we op basis daarvan de inzet van verpleegkundigen kunnen bepalen en we weten welke patiënt veilig met ontslag kan gaan.”

Ellen Smit, directeur Stichting Rotterdam Square, over de vormgeving van campus:
“Op een campus vindt kruisbestuiving plaats tussen wetenschap, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Rotterdam Square is de campus- netwerkorganisatie van Erasmus MC en een initiatief van gemeente Rotterdam en het ziekenhuis. We krijgen vijf jaar subsidie om de organisatie vorm te geven. We staan aan het begin. We zijn verantwoordelijk voor het actief scouten en screenen van bedrijven voor partnerships, initiëren van samenwerking tussen onderzoek en bedrijven en bedrijven onderling in de life science & health sector. Dat doen we door de bouw van een ecosysteem (evenementen organiseren), bedrijven te steunen middels een programma voor startups, door acquisitie van de juiste mix van bedrijven en door onze naamsbekendheid te vergroten.”

 

Ellen Smit over het bedrijfsleven:
“Behalve dat het bedrijfsleven Rotterdam Square kan helpen aan naamsbekendheid, is een van de andere onderdelen bij de actieve support aan bedrijven het opzetten van een consortium van bedrijven opzetten ter ondersteuning van bedrijven op de campus. Dat kan gaan van ICT leveranciers, HR deskundigheid, juridische hulp, communicatie tot diensten als hulp bij regulatory affairs.”

Fotos: Mirjam Lems

VNONCW Kerstborrel-41
VNONCW Kerstborrel-2
VNONCW Kerstborrel
VNONCW Kerstborrel-3
VNONCW Kerstborrel-6
VNONCW Kerstborrel-5
VNONCW Kerstborrel-4
VNONCW Kerstborrel-7
VNONCW Kerstborrel-8
VNONCW Kerstborrel-9
VNONCW Kerstborrel-10
VNONCW Kerstborrel-11
VNONCW Kerstborrel-13
VNONCW Kerstborrel-14
VNONCW Kerstborrel-12
VNONCW Kerstborrel-15
VNONCW Kerstborrel-16
VNONCW Kerstborrel-18
VNONCW Kerstborrel-17
VNONCW Kerstborrel-19
VNONCW Kerstborrel-33
VNONCW Kerstborrel-20
VNONCW Kerstborrel-21
VNONCW Kerstborrel-22
VNONCW Kerstborrel-23
VNONCW Kerstborrel-24
VNONCW Kerstborrel-25
VNONCW Kerstborrel-26
VNONCW Kerstborrel-27
VNONCW Kerstborrel-28
VNONCW Kerstborrel-30
VNONCW Kerstborrel-29
VNONCW Kerstborrel-31
VNONCW Kerstborrel-32
VNONCW Kerstborrel-34
VNONCW Kerstborrel-36
VNONCW Kerstborrel-35
VNONCW Kerstborrel-38
VNONCW Kerstborrel-37
VNONCW Kerstborrel-39
VNONCW Kerstborrel-40
VNONCW Kerstborrel-42
VNONCW Kerstborrel-43
VNONCW Kerstborrel-44
VNONCW Kerstborrel-47
VNONCW Kerstborrel-45
VNONCW Kerstborrel-46
VNONCW Kerstborrel-48
VNONCW Kerstborrel-49
VNONCW Kerstborrel-50
VNONCW Kerstborrel-51
VNONCW Kerstborrel-52
VNONCW Kerstborrel-53
VNONCW Kerstborrel-54
VNONCW Kerstborrel-56
VNONCW Kerstborrel-55
VNONCW Kerstborrel-58
VNONCW Kerstborrel-57
VNONCW Kerstborrel-60
VNONCW Kerstborrel-59
VNONCW Kerstborrel-62
VNONCW Kerstborrel-61
VNONCW Kerstborrel-63
previous arrow
next arrow
VNONCW Kerstborrel-41
VNONCW Kerstborrel-2
VNONCW Kerstborrel
VNONCW Kerstborrel-3
VNONCW Kerstborrel-6
VNONCW Kerstborrel-5
VNONCW Kerstborrel-4
VNONCW Kerstborrel-7
VNONCW Kerstborrel-8
VNONCW Kerstborrel-9
VNONCW Kerstborrel-10
VNONCW Kerstborrel-11
VNONCW Kerstborrel-13
VNONCW Kerstborrel-14
VNONCW Kerstborrel-12
VNONCW Kerstborrel-15
VNONCW Kerstborrel-16
VNONCW Kerstborrel-18
VNONCW Kerstborrel-17
VNONCW Kerstborrel-19
VNONCW Kerstborrel-33
VNONCW Kerstborrel-20
VNONCW Kerstborrel-21
VNONCW Kerstborrel-22
VNONCW Kerstborrel-23
VNONCW Kerstborrel-24
VNONCW Kerstborrel-25
VNONCW Kerstborrel-26
VNONCW Kerstborrel-27
VNONCW Kerstborrel-28
VNONCW Kerstborrel-30
VNONCW Kerstborrel-29
VNONCW Kerstborrel-31
VNONCW Kerstborrel-32
VNONCW Kerstborrel-34
VNONCW Kerstborrel-36
VNONCW Kerstborrel-35
VNONCW Kerstborrel-38
VNONCW Kerstborrel-37
VNONCW Kerstborrel-39
VNONCW Kerstborrel-40
VNONCW Kerstborrel-42
VNONCW Kerstborrel-43
VNONCW Kerstborrel-44
VNONCW Kerstborrel-47
VNONCW Kerstborrel-45
VNONCW Kerstborrel-46
VNONCW Kerstborrel-48
VNONCW Kerstborrel-49
VNONCW Kerstborrel-50
VNONCW Kerstborrel-51
VNONCW Kerstborrel-52
VNONCW Kerstborrel-53
VNONCW Kerstborrel-54
VNONCW Kerstborrel-56
VNONCW Kerstborrel-55
VNONCW Kerstborrel-58
VNONCW Kerstborrel-57
VNONCW Kerstborrel-60
VNONCW Kerstborrel-59
VNONCW Kerstborrel-62
VNONCW Kerstborrel-61
VNONCW Kerstborrel-63
previous arrow
next arrow