Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Zorgpower VNO-NCW Rotterdam: nieuwe Campus Erasmus MC

Vanuit Zorgpower organiseren wij samen met het Erasmus MC een event op maandag 31 oktober met als thema de convergentie-agenda en de nieuw te ontwikkelen Campus. De campus wordt een levendige plek waar gezondheidszorg, technologie en ondernemerschap samenkomen en ruimte vinden.

 

Het Erasmus MC wil het bedrijfsleven bij de campus betrekken. Preventie, stijgende kosten, ziekenhuizen van de toekomst; welke kansen zien ondernemers en hoe zorgen we dat de aansluiting er komt?

Gedurende dit event staat ook de intensieve samenwerking tussen het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft centraal. Dit samenwerkingsverband, Convergence genaamd, heeft als doelstelling te werken aan de urgente en complexe maatschappelijke problemen van onze tijd door fundamenteel nieuwe vormen van samenwerking over grenzen van instellingen en disciplines heen. Er wordt nader ingegaan op de strategische doelen van de Convergence en de laatste ontwikkelingen hierin.

Tijdens het plenaire gedeelte is voldoende ruimte voor input en suggesties!

 

Programma
16.30 uur Inloop
17.00 uur Start plenair programma
– Welkom door Gert-Jan Lammens, voorzitter Zorgpower & directeur Rotterdam Sportsupport en Joke Boonstra, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC
– Richard Goossens, verantwoordelijk voor de samenwerking tussen ErasmusMC en de TU Delft op het gebied van Health & Tech, over het doel van de Convergence en de samenwerking.
– Ellen Smit, directeur Stichting Rotterdam Square, over de vormgeving en de plannen omtrent de campus
18.15 uur Netwerkborrel
19.00 uur Einde

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden.

Wij ontmoeten je graag op 31 oktober!

Hartelijke groet,

Gert-Jan Lammens, bestuurslid en voorzitter Zorgpower
Tessa Langerijs, verenigingsmanager