Het ondernemersnetwerk van Regio Rotterdam

Wethouder Kasmi: “Cultuur is onderdeel van elk leven, dat wil ik zichtbaar maken”

“We hebben gezien in Corona-tijd  wat het betekent als je even geen cultuur hebt. De sector moet zichzelf dan ook duidelijker neer zetten als zeer relevant en onmisbaar, want cultuur is geen linkse hobby”, zegt de Rotterdamse wethouder Said Kasmi. “De culturele sector weet vaak sneller en creatiever oplossingen te bieden voor grote maatschappelijke vraagstukken. Ondernemers, gebruik dus deze sector”.

In de serie – in gesprek met de wethouder – dit keer Said Kasmi van Onderwijs, Cultuur en Evenementen.

We spreken wethouder Kasmi even aan de telefoon op de dag dat de gemeenteraad vergadert en de wethouder tussen allerlei belangrijke overleggen zit. “De adviezen over de cultuurplannen van de culturele instellingen komen deze maand nog binnen, de 28ste juni. Kort daarna krijgen ze te horen hoeveel geld een instelling de komende 4 jaar krijgt. Dit is altijd een hele spannende en intensieve periode voor zowel het ambtenarenapparaat als de instellingen”.

De wethouder vult al aan, nog voordat de volgende vraag gesteld kan worden “…en daar ben ik dus ook heel druk mee bezig, het aanpassen van deze intensieve periode en de financiering rondom de instellingen. Dit moet beter!”.
In de culturele sector is het vaak hollen of stilstaan, maar Kasmi houdt vooral van het ‘hollen’. In zijn dagelijks leven rent hij graag hard rondom de Kralingse Plas, maar op reis gaan doet hij ook graag. “We hoeven niet zelf het wiel uit te vinden, ik kijk graag over de grens hoe het in andere landen gaat”.

Culturele sector is geen ( linkse) hobby
De sector heeft de laatste jaren volgens Kasmite weinig de samenwerking gezocht, zowel buiten de sector als met elkaar binnen de sector. . “Cultuur zit juist in alles verankerd, het is onderdeel van elk mens, elk bedrijf, maar ook van vele maatschappelijke vraagstukken. Vanuit cultuur kunnen we een bijdrage leveren om bijvoorbeeld eenzaamheid onder senioren tegen te gaan, of ze vitaler te houden. Dat kost uiteindelijk weer minder medicijnen, minder zorg en dus lagere zorgkosten’.

“Als er ergens een sector dan ook is waar ze out of the box kunnen denken, dan is dat wel de culturele sector. Juist nu we zoveel maatschappelijke vraagstukken hebben moet je juist deze mensen in je bedrijf opnemen. Zij hebben zoveel creatief denkvermogen en dat is sector overstijgend”.

Kasmi is dan ook teleurgesteld dat er in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regeringspartijen weer wordt bezuinigd op cultuur. “Cultuur biedt hoop, zorgt voor kritisch denken en brengt mensen bij elkaar”.  De wethouder zou graag zien dat kunst en cultuur onderdeel wordt van elke sector. “Dan ben je niet de enige die continu vecht voor je positie, dan is het een onlosmakelijk onderdeel van de manier waarop een organisatie functioneert. Kunst en cultuur moet geen momentopname zijn, maar een onlosmakelijk deel van het leven ”.

Maar Rotterdam bezuinigt toch ook?
“De afgelopen 6,5 jaar is er alleen maar extra geld naar cultuur gegaan. Dit is het eerste jaar dat er iets af gaat. De schade is beperkt”, zegt Kasmi. De gemeente Rotterdam wordt geconfronteerd met groeiende uitgaven vooral op jeugdzorg en moet daardoor bezuinigingen op alle fronten.

“Niet iedereen heeft de opties om te reizen voor cultuur, ik heb dus gekozen om niet te bezuinigingen op cultuur dat bij iedere Rotterdammer om de hoek is. Het college heeft er nu voor gekozen om te bezuinigen op projecten zoals de Wereldhavendagen en het Nationale Vuurwerk. Uiteraard is dat ook pijnlijk, maar de opgave is heel groot”.

Liever had de wethouder dit niet gedaan zegt hij. “De keuzes die ik heb gemaakt zijn om de structuur in de culturele sector overeind te houden. Dus instellingen die dagelijks aanbod hebben overeind te houden. Dat zien Rotterdammers dus ook veel duidelijker. Zou je die afbreken, dan duurt het jaren om die weer op te bouwen. Natuurlijk is het pijnlijk als een eenmalig evenement verdwijnt, maar ik denk dat het gemakkelijker is om die weer op te tuigen zodra we daarvoor weer geld hebben”.

Culturele sector is een vestigingsvoorwaarde
Uit recent onderzoek blijkt dat door het steeds vaker te kunnen thuiswerken, daarnaast de ontspanning mogelijkheden in steden belangrijker wordt voor werknemers. “Uit de vele internationale onderzoeken zien we dat al jaren. Expats vinden bijvoorbeeld goed onderwijs, goede medische zorg, maar zeker ook wat er te doen is in een stad heel belangrijk”, zegt Kasmi.

Om culturele sector in Rotterdam op niveau te houden wil de wethouder dan ook een oproep doen aan de Rotterdamse Ondernemers: “Bedrijven waar het goed mee gaat, help de sector met financiële middelen of in menskracht. Je mag best wel eens wat terug doen aan de stad als je hier zoveel verdient”.

Volgens Kasmi kan dat ook door ruimten binnen je bedrijf beschikbaar te stellen. “Juist door creatieve mensen op je eigen bedrijfsvloer rond te hebben rondlopen, merk je vanzelf kruisbestuivingen”. Dit is volgens hem een mogelijkheid om de zowel bedrijfsleven als de culturele sector verder te helpen.

Hij besluit het interview dan ook: “Cultuur is onmisbaar in elk bedrijf”.