Het ondernemersnetwerk van Regio Rotterdam

Webinar: InZicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen in de Rotterdamse haven

Iedere twee tot drie jaar wordt een onderzoek uitgevoerd naar de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in het Rotterdams havengebied. Dit jaar staat het onderzoek in het teken van de belangrijkste uitdagingen die zich voordoen en er is een bijbehorend arbeidsmarktdashboard ontwikkeld voor een laatste stand van zaken van alle cijfermatige ontwikkelingen in het havengebied. 

Op maandag 31 mei organiseert de Haven Werkplaats van 15:00 uur tot 16:30 uur een digitale kennissessie over de stand van zaken van de arbeidsmarkt in het Rotterdams havengebied. Aanleiding is het uitkomen van een nieuw arbeidsmarktdashboard voor de Rotterdamse haven en een verdiepend onderzoeksrapport naar de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen en uitdagingen voor de toekomst.

Geert Maarse zal de sessie voorzitten en er is inbreng van onderzoekers van Etil en SEOR, als uitvoerders van het dashboard en het onderzoek. Zij nemen u mee in de belangrijkste uitkomsten én uitdagingen voor de toekomst. Ook zullen enkele havenwerkgevers vanuit hun eigen perspectief op de uitkomsten reageren.

Aan het onderzoek hebben bijna 125 havenbedrijven deelgenomen en is er met diverse professionals verder doorgesproken over het werken in het Rotterdams havengebied. Enkele in het oog springende uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • In de haven liggen de banen voor het oprapen: 70% van de bevraagde deelnemers heeft moeilijk vervulbare vacatures.
  • COVID-19 zorgt voor veel onzekerheid en stelt investeringen op korte termijn uit.
  • Technologische verandering zorgt voor een vraag naar bredere vaardigheden. Ook ‘zachte’ vaardigheden, zoals aanpassingsvermogen, pro-activiteit en projectbeheer nemen in waarde toe.

Inschrijven via deze link.