Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Wat is uw mening over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport?

De discussie over de toekomst van RTHA hangt heel nauw samen met een veel bredere discussie over de toekomst van de luchtvaart in Nederland en het belang van de mainports voor de Nederlandse economie en ons vestigingsklimaat.

Er moet een nieuw luchthavenbesluit komen. Om dit goed te kunnen doen start de luchthaven een participatietraject. VNO-NCW West organiseert hierover op 19 mei een digitale dialoogsessie.

Deelnemers aan het participatietraject van Rotterdam The Hague Airport hebben een voorlopig pakket participatietraject (VPP) opgesteld. Hierin staan de tussenresultaten van een intensieve dialoog over de operatie en de spelregels van de luchthaven. Doel is te komen tot een uiteindelijk voorkeursscenario voor een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport. De maatschappelijke discussie over de toekomst van RTHA moet worden gevoerd en wij leveren daar vanuit het bedrijfsleven een bijdrage aan. We nodigen u graag uit deel te nemen aan een digitale dialoogsessie om het tussentijdse resultaat van belanghebbenden waaronder o.a. luchtvaartmaatschappijen en omwonersverenigingen toe te lichten.

Proces

Rotterdam The Hague Airport initieerde met belanghebbenden uit de omgeving van de regionale luchthaven een participatietraject om samen de kaders af te spreken voor een nieuw Luchthavenbesluit. In gezamenlijkheid is gewerkt aan een voorlopig pakket dat de opmaat vormt voor een voorkeursscenario dat de basis vormt voor een officiële aanvraag bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deelnemers hebben zich ingezet om te komen tot een voorlopig pakket waarin de belangen van alle partijen terugkomen. Niet altijd een makkelijke klus gelet op de vele uiteenlopende belangen die spelen op en rond de luchthaven.

Zo is er op dit moment een voorstel dat de gebruiksruimte voor niet-spoedeisend verkeer (reguliere vluchten) gelijk blijft aan die van 2019. Een toename van het aantal vliegbewegingen is alleen mogelijk tussen 9.00 en 21.00 uur en alleen als vlootvernieuwing wordt doorgevoerd. Ook zou het voorstel zijn om positievluchten (vluchten die leeg naar een andere luchthaven gevlogen worden) meer te beperken en is het voorstel om groot handelsverkeer iets beperktere openingstijden te geven. Insteek van VNO-NCW West is dat uiteindelijk de minister een besluit neemt over de luchthaven dat op draagvlak kan rekenen. Een definitief voorkeursbesluit wordt na de zomer gepubliceerd en vormt de opmaat voor de officiële aanvraag voor het luchthavenbesluit van RTHA. Meer gedetailleerde achtergrondinformatie treft u aan in de bijlage.

 

Digitale dialoogsessie

We organiseren op 19 mei van 15.00 tot 16.00 uur een informatieve digitale bijeenkomst voor geïnteresseerden. U kunt zich hier aanmelden.

Wilt u nu reeds meer weten over het participatietraject of het voorlopige pakket neem dan contact op met Robert Tieman. Telefoon: 06 83 16 65 61

 

Bereikbaarheid en vestigingsklimaat

We hebben in Zuid-Holland sterke regionale clusters met veel internationaal opererende bedrijven. De internationale connectiviteit is cruciaal bij het herstel van het verdienvermogen van de Nederlandse economie. RTHA maakt onderdeel uit van het netwerk van nationale en regionale vliegvelden. RTHA speelt een belangrijke rol in dit netwerk en kent enkele belangrijke (maatschappelijke) functies die niet zomaar kunnen worden verplaatst.

Toekomst RTHA

De discussie over de toekomst van RTHA hangt samen met een brede discussie over de toekomst van de luchtvaart in Nederland en het belang van de mainports voor de Nederlandse economie en ons vestigingsklimaat. De toekomst van RTHA is onlosmakelijk verbonden met de uitkomst van deze discussie. Als onderdeel van het Fit for 55 pakket ook wel bekend als de Green Deal zal ook de luchtvaart aan de bak moeten. Samen werken we aan een duurzame toekomst van de luchtvaart, waarin RTHA een belangrijke rol kan spelen. Het staat vast dat de huidige vliegtuigmaatschappijen die de luchthaven aandoen hun vloot op de luchthaven tussen 2024 en 2035 geleidelijk aan zullen vernieuwen. Bij deze vlootvernieuwing wordt 50% van de vrijkomende gebruiksruimte niet benut en komt te vervallen. Een voorbeeld van het ‘Mutual Gains’ principe.

 

Lees hier het hele luchthavenbesluit