Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

‘Tijd voor verandering’

Nog altijd bestaat veel discussie over het nut van ventilatie in de strijd tegen het coronavirus. Tot ergernis van Lennart de Quartel, directeur-eigenaar van MEB Rotterdam en lid van VNO-NCW Oostland. “Alles wijst op verspreiding van het coronavirus door aerosolen. Het gebrek aan overheidsbeleid en -communicatie op dit punt is schadelijk, zowel voor de volksgezondheid als voor de economie.”​

Tekst: Pieter van der Meulen

 

 

Veelbesproken en controversieel. De rol van aerosolen bij de verspreiding van het coronavirus is al geruime tijd onderwerp van discussie. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland hebben VNO-NCW en MKB-NL gesproken met overheden, ondernemers en werknemers om tot geschikte oplossingen en steun te komen. Over het belang van ventilatie is nog altijd niet alles bekend. Voor ondernemers die in het nauw komen kan de discussie en het gebrek aan daadkracht van overheid leiden tot grote frustraties. VNO-NCW West vindt het belangrijk dat kritische ondernemers ook aan het woord komen, zodat hun geluid ook is vertegenwoordigd in de discussie. Het RIVM en daarmee het kabinet houden zich tot op heden op de vlakte als het gaat om aerosolen en ventilatie. De officiële lezing​ is dat het momenteel niet duidelijk is of kleine druppels (aerosolen) in de lucht blijven hangen. Uit een studie van Canadese epidemiologen en infectieziekte deskundigen, waarbij ook Outbreak Management Team-lid en viroloog Marian Koopmans betrokken is, blijkt dat zogenaamde ‘supershedders’, besmette mensen die het virus in bovengemiddeld grote hoeveelheid aanmaken, wel degelijk het virus via aerosolen verspreiden (NRC 20/10). In landen als Duitsland en de Verenigde Staten wordt in de overheidscommunicatie al langere tijd de nadruk gelegd op ventilatie van gebouwen als bijdrage aan de oplossing. In Nederland is dit nog niet het geval.

‘Door generalistisch beleid wordt de schade voor ondernemers alleen maar groter’

Tweesporenbeleid
Onbegrijpelijk, vindt De Quartel, en bovendien schadelijk. “De overheid erkent verspreiding door kleine druppels in de lucht niet en ondertussen nemen de besmettingen onder zorgpersoneel en onderwijzers toe en moet de hele horeca weer dicht. Ondanks mondkapjes, anderhalve meter afstand en andere maatregelen. Ik pleit al langere tijd voor een tweesporenbeleid, waarbij naast de huidige maatregelen nu eindelijk ook ventilatie stevig wordt verankerd in het overheidsbeleid. Met erkenning van de overheid zullen bedrijven massaal hierop gaan inzetten, maar zonder uitspraak loont het niet om te investeren in ventilatie. We zien dat horecagelegenheden die zich aan alle maatregelen houden, en vanuit eigen verantwoordelijkheidsgevoel nog een stap extra doen met clean air units, luchtzuiveringssystemen, ook moeten sluiten. Door dit generalistische beleid wordt de schade voor ondernemers alleen maar groter. Omdat wij met MEB Rotterdam veel ervaring hebben met het plaatsen van speakers of andere geluidsapparatuur, kunnen we ook clean air units installeren. Maar daar is, vanwege het gebrekkige overheidsbeleid op dit punt, nog weinig vraag naar. Wij kijken vooruit om ons bedrijf levensvatbaar te houden. Hoewel ik absoluut begrip heb voor de dillemma’s waarmee de overheid te maken heeft, blijven ze op het punt van ventilatie teveel stilstaan. We draaien steeds in hetzelfde rondje. Nu het steeds kouder wordt en de ramen niet meer open kunnen staan, neemt het probleem verder toe. Het is tijd voor verandering.”

Schakelen
AV-techniek, live entertainment, het managen van artiesten, feestjes en congressen; voor de coronacrisis was MEB Rotterdam in vrijwel alle geledingen van de entertainmentbranche actief. De sector wordt keihard geraakt door het virus, maar naar omstandigheden gaat het goed met het bedrijf. MEB is zo ingericht dat afhankelijkheid van de economische conjunctuur zoveel mogelijk beperkt wordt, vertelt De Quartel. De filosofie betaalt zich uit, hoewel de crisis vele malen heftiger is dan waarop was geanticipeerd. “Wij hebben nooit gebruik gemaakt van extern kapitaal. Daardoor zijn anderen om ons heen sneller gegroeid, maar hebben wij een goede buffer kunnen opbouwen en nu geen bank in ons nek hijgen. Omdat we autonoom zijn, hebben we afstand kunnen nemen en keuzes kunnen maken die in de nieuwe situatie passen. Dat we live-entertainment voorlopig kunnen vergeten was al snel duidelijk. Eigenlijk hebben we ons bedrijf omgedraaid. In januari was het digitale onderdeel van evenementen bijzaak, maar we deden het vaak al wel. Daar hebben we flink op ingezet, mede door een permanente studio in te richten in hotel Nhow Rotterdam. National Geographic heeft de studio als setting gebruikt voor een spotje, vanwege het waanzinnige uitzicht op de Erasmus brug. Desondanks is toch een groot deel van ons werk weggevallen, dus we hebben ook ingezet op nieuwe markten. We bieden nu ook Curapoint aan: een alcoholdispenser om handen te reinigen, een temperatuurmeter en een communicatiemiddel in één. Op het beeldscherm dat aan het desinfectiepunt vastzit, kunnen bedrijven de coronamaatregelen weergeven of reclameboodschappen weergeven.”

‘Voer op een nette manier de publieke druk op de overheid op!’

Gebruik technische innovaties!
“De TU Delft en de TU Eindhoven zijn al enige tijd bezig met onderzoek naar aerosolen. Die rapporten komen eraan, dat houdt je niet tegen. Dan zal de overheid ook bijdraaien. Maar iedere dag telt, we hebben meer bewustwording en betrokkenheid nodig. Voer op een nette manier de publieke druk op de overheid op! Zorg dat het op de agenda komt. Daar heeft VNO-NCW ook een rol in, die nog onvoldoende wordt vervuld. De kracht van marktwerking en de technische innovaties die hieruit voortkomen worden te weinig ingezet . Dat geldt niet alleen voor ventilatie, ook bijvoorbeeld op het gebied van sneltesten en UVC-verlichting, waarmee je kan desinfecteren. We hebben een gezaghebbende organisatie nodig die dat geluid laat horen. Ik roep VNO-NCW op die rol te pakken.”