Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Tekort aan stageplekken is nijpend

Op dit moment telt Rotterdam-Rijnmond een tekort van zo’n 2000 stageplekken. “We hebben een regionaal actieplan ‘stage’ gemaakt zodat in februari dit probleem een oplossing krijgt die het verdient”, aldus Ron Kooren, voorzitter College van Bestuur Albeda en o.a. voorzitter Bouwpower en lid bestuur en DB VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond.

“Dit is Rotterdam, alleen al wanneer we dit melden moet dit een extra impuls geven om het voor elkaar te krijgen. Zo’n oproep vanuit VNO-NCW werkt, zeker met een maatschappelijk vraagstuk zoals dit”, zegt Ron Kooren. Door de coronacrisis werken zoveel mogelijk mensen thuis, met het gevolg dat veel bedrijven stageplekken hebben geschrapt.

Rotterdamse werkgevers zoals RET, Feyenoord en de Gemeente Rotterdam hebben gehoor gegeven aan de oproep van VNO-NCW. “Samen met onze teams van Zadkine en Albeda zijn we keihard aan de slag om die stageplekken te regelen daar waar ze het hardst nodig zijn”. De coronacrisis maakt het niet alleen moeilijk voor stageplekken maar is ook voor de bedrijven zelf een uitdaging, zij moeten immers nu ineens versneld digitaliseren.

IT Campus Rotterdam
In tijden van thuiswerken werken wordt met name voor kleine en middel grote bedrijven de vraag steeds groter naar goede IT kennis. IT Campus Rotterdam is opgericht, mede door ‘founding father’ VNO-NCW Rotterdam, om hier gehoor aan te geven en werkt als makelaar tussen vraag en aanbod. “Het gaat hierbij om ‘vraag en aanbod’ van het digitaliseren van bedrijven tot het zorgen voor meer en beter IT-talent voor Rotterdam-Rijnmond”, zegt Ron Kooren. Alle schoolbesturen van primair onderwijs tot aan de Erasmus Universiteit, veel bedrijven én de gemeente Rotterdam zijn aangesloten bij de IT Campus Rotterdam: “Daar ben ik echt zo trots op”

“MKB bedrijven hebben vaak niet de middelen om verder te digitaliseren. In de IT Digi werkplaats kunnen ze gebruik maken van het talent dat wij in huis hebben”, zegt Kooren. De Digi werkplaats kan bijvoorbeeld stagiaires aanbieden voor bedrijven, maar ook cursus geven in bijvoorbeeld het inzetten en gebruiken van Teams. Ook cybersecurity is een thema dat steeds meer in de belangstelling staat.

Begin februari zal deze Digi werkplaats van start gaan bij de IT Campus Rotterdam en begint hiertoe al concrete vormen aan te nemen. In de loop van 2021 voorziet Kooren dat bedrijven zich kunnen melden bij de Digi werkplaats.

Persoonlijke noot:
“Laten we alsjeblieft blijven investeren in goede opleidingen, jong talent en economie. We moeten voor elkaar zorgen én met elkaar zorgen dat we gezamenlijk de volgende stap(pen) zetten!”