Het ondernemersnetwerk van Regio Rotterdam

Subsidieregeling voor ‘vergroten van duurzame inzetbaarheid medewerkers’ start in april

 

“We zijn blij dat deze regeling er is en hopen dat dit werkgevers helpt om over de drempel te stappen en daadwerkelijk te gaan investeren in vitaliteit van medewerkers”, aldus Gert-Jan Lammens, voorzitter zorgpower van VNO-NCW Rotterdam.

Onlangs organiseerde VNO-NCW nog een bijeenkomst met betrekking tot deze regeling. “Voor mij een vanzelfsprekendheid dat deze regeling er is gekomen, aangezien vitaliteit direct te koppelen is aan productiviteit en daarmee ook het verdienvermogen. Los daarvan, kan het vanuit HR-optiek een belangrijk element zijn om als aantrekkelijk werkgever gezien te worden. Niet onbelangrijk in de steeds krapper wordende arbeidsmarkt”, aldus Lammens.

Tot en met 2025 kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor activiteiten die een duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Daarnaast kan de subsidie worden ingezet om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken. De subsidie bedraagt 50% voor duurzame inzetbaarheid, 25% voor eerder stoppen met werken en € 5.000 voor een bedrijfsanalyse om knelpunten te identificeren.

De subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten, slimmer roosteren bij nachtwerk of financiële adviesgesprekken. In de vorige subsidieronde hebben reeds een groot aantal bedrijven gebruik gemaakt van deze subsidie.

De subsidieregeling kent vier thema’s:
1. Gezond, veilig en vitaal werken
2. Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
3. Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
4. Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan

Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt € 75.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 2 april – 26 april 2024 en van 2 september – 27 september 2024. Voor elk van deze tijdvakken is € 100 miljoen beschikbaar.

Voor meer informatie zie:
https://www.caop.nl/diensten/advies/professionalisering-wendbaarheid-en-mobiliteit/mdieu-voor-bedrijven/

TIP: Mocht je nog een zinvolle podcast willen luisteren over dit onderwerp?
Luister hier naar: ‘Podcast: Minder zitten op de werkvloer – Kenniscentrum Sport en Bewegen’