Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Rotterdam stelt definitief verkeersbesluit zero-emissiezone vast: eerste gemeente in regio West

Het college van B&W van Rotterdam heeft het Verkeersbesluit zero-emissiezone Rotterdam 2025 definitief vastgesteld, waarmee Rotterdam de eerste gemeente binnen regio West is die deze stap zet. Dit betekent niet dat vanaf 1 januari 2025 geen busjes en vrachtauto’s die uitstoten de zone meer in mogen, er zijn diverse uitzonderingen en overgangsregelingen.

Rotterdam bevindt zich hiermee in de voorhoede van Nederlandse gemeenten die zich inzetten voor uitstootvrije mobiliteit. De zero-emissiezone zal alleen toegankelijk zijn voor uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s. Dit geldt voor alle zakelijke voertuigen van aannemers.

Naar aanleiding van reacties van ondernemers en organisaties zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in het definitieve verkeersbesluit, waaronder een verlengde toegangsperiode voor bepaalde vrachtauto’s emissieklasse 6 tot 1 januari 2028. Ook zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de omtrek van de zero-emissiezone.

Het ontheffingenbeleid van Rotterdam biedt mogelijkheden voor ontheffingen voor voertuigen die niet op tijd aan de toegangseisen van de ZE-zone kunnen voldoen. Deze ontheffingen kunnen naar verwachting vanaf juli 2024 worden aangevraagd bij het Centraal Loket.

De invoering van de ZE-zone per 1 januari 2025 is onderdeel van de bredere Aanpak Nul Emissie Mobiliteit, gericht op het verminderen van CO2-uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Het is een belangrijke stap in het streven naar een duurzame en aantrekkelijke stad.

Belangen van ondernemers

VNO-NCW West pleit voor een evenwichtige aanpak bij de invoering van zero-emissiezones, waarbij milieu ambities samengaan met de belangen van ondernemers. Wij benadrukken het belang van tijdige aankondiging van de zones, voldoende communicatie naar ondernemers en de beschikbaarheid van betaalbare emissievrije voertuigen en laadinfrastructuur. Als convenantpartner is VNO-NCW West actief betrokken bij het ondersteunen van ondernemers in de regio om de overstap naar duurzame stadslogistiek te maken.

Doe snel en gemakkelijk de kentekencheck op logistiek010.nl om te kijken wat dit voor jouw voertuig betekent! Voor meer informatie en het bekijken van het definitieve verkeersbesluit kun je terecht op de website van de gemeente Rotterdam of mailen naar yska@vno-ncwwest.nl.