Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Platform Veilig Ondernemen Regio Rotterdam officieel gestart

Het Platform Veilig Ondernemen Regio Rotterdam (PVO Regio Rotterdam) is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven, VNO-NCW, de gemeenten, politie-eenheid Rotterdam en het Openbaar Ministerie (OM). PVO Regio Rotterdam zet zich in op de actualiteiten waar ondernemers tegen aanlopen.

De werkzaamheden van het PVO hebben een preventieve aard en richten zich met name op de thema’s Cybercrime, Ondermijnende Criminaliteit en Veelvoorkomende (vermogens) criminaliteit.

Via de publiek-private samenwerking, waar het PVO onderdeel van uitmaakt, kunnen afspraken worden gemaakt over veiligheidsmaatregelen die ondernemers kunnen nemen. Er kan worden overlegd over mogelijke samenwerking, maatregelen op specifieke onderwerpen en informatiedeling. Verder kunnen de partijen communicatiemiddelen en ontwikkelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau uitwisselen.

Het georganiseerd bedrijfsleven vertegenwoordigt het werkgevers- en ondernemersbelang: de veiligheid van het personeel, een veilige omgeving en het beschermen van een financieel gezonde onderneming.

Criminaliteit tegen de onderneming is immers een van de belangrijkste bedrijfsrisico’s. Zonder doeltreffende veiligheidsmaatregelen is het risico op verlies van goederen, schade aan de onderneming of fysieke of psychische problemen onder het personeel/de ondernemer (ziekteverzuim) uitermate hoog. De overheden hebben samen met het bedrijfsleven een economisch- en veiligheidsbelang: een veilige stad/gemeente is een basisvoorwaarde voor een gezond ondernemersklimaat.

Met het ondertekenen van dit convenant committeren de leden van de stuurgroep van het PVO Rotterdam zich aan het gezamenlijk streven naar een veilig ondernemersklimaat in de regio Rotterdam.