Het ondernemersnetwerk van Regio Rotterdam

“Ombudsman ook voor ondenemers”

“Verrassend, maar tegelijkertijd kwam de vraag ‘hoe bekend is dit eigenlijk? Vandaar een gesprek met Ombudsvrouw Marianne van den Anker over wat zij kan betekenen voor ondernemers”, aldus Lisette Tanis, bestuurslid VNO-NCW Regio Rotterdam.

Bestuurslid Tanis is zeker geen onbekende op gebied van maatschappelijk verbonden ondernemen echter, stond bij haar de ombudsman als helpende hand voor ondernemers ook niet direct op het netvlies.

Voor deze ledengroet spreken we dan ook met Lisette Tanis en Ombudsvrouw Marianne van den Anker. “Het is best een probleem dat ondernemers ons niet kennen, daarom ben ik heel blij met dit initiatief. “Ondernemers moeten weten dat ze bij ons terecht kunnen voor klachten, die in hun ogen, door de Gemeente niet goed zijn afgehandeld/behandeld of opgelost” aldus van den Anker.

Dit doet de Ombudsman voor ondernemers
“Bijvoorbeeld in situaties waar een ondernemer bij de overheid het gevoel heeft ‘van het kastje naar de muur’ te worden gestuurd, kunnen wij helpen. Uiteraard is er het Ondernemersloket 010, waarbij ondernemers al voor veel zaken bij één loket terecht kunnen, maar dan nog is er soms sprake van een lokettenjungle.

“Wij willen niet dat burgers én ondernemers in niemandsland terecht komen, dus pakken wij het verdwalen in de bureaucratie in algemene zin op. Gewapend met onze Ombudsbril  -de behoorlijkheidsvereisten of eenvoudiger verwoord: een overheid die fatsoenlijk met ondernemers omgaat, (zie link naar deze Ombudsbril op onze website) Zo beoordelen wij in individuele gevallen, op onpartijdige en onafhankelijk wijze, of individuele ondernemer op een overheid heeft kunnen rekenen die er voor hen is”, zegt Marianne van den Anker.

Een voorbeeld waar de Ombudsman heeft kunnen helpen is de zaak rondom de ondernemers bij de Roseknoop op Rotterdam-Zuid. De gemeente Rotterdam had een compensatieregeling ontworpen voor de vele ondernemers die door de lange werkzaamheden aan de weg financieel  zouden worden gedupeerd. Heel goed zo’n regeling, alleen zat deze veel te ingewikkeld in elkaar.

“Het omzetverlies konden de ondernemers goed aantonen en onderbouwen, maar het formulier om recht te hebben op compensatie was zo ingewikkeld en ging uit van wantrouwen in plaats van vertrouwen en zodoende kregen te weinig ondernemers  waar ze recht op hadden”, aldus van den Anker.

Na diverse gesprekken tussen raadsleden, ondernemers en een luisterend oor van het College B&W bij de Ombudsman, is het formulier aangepast. Daarna hebben meer ondernemers die recht hadden op compensatie deze ook gekregen. “Daar doe je het voor!”.

De juiste ingang bij de gemeente
VNO-NCW bestuurslid Lisette Tanis houdt zich bezig met maatschappelijk verbonden ondernemen en ziet in die situatie juist veel samenwerking tussen overheid en ondernemers. “In oplossingen denken, zo werken ondernemers. Dus juist voor de sociale vraagstukken kan de overheid als geen ander terecht bij ondernemers, maar ook dan loop je soms vast in je project. Aan de Ombudsman heb je dan zeker iets, bijvoorbeeld de juiste ingang bij de gemeente of het oordeel van de Ombudsman dat de gemeente beter moet omgaan met deze ondernemers”.

Ombudsvrouw van den Anker vult aan: “De ombudsman bestaat bij de ‘voice of reason’. Ik ben geen rechter, maar heb wel een gezaghebbende positie. Soms is het zeker wel rechtmatig wat de overheid in relatie tot een ondernemer doet. Evenwel, is het ook “fair” en “fatsoenlijk” en “wordt de menselijke maat gehanteerd”? Het is  fijn voor beide kanten als de ombudsman er dan met de ‘ombudsbril’ naar kijkt.

Volgens van den Anker ben je er uiteraard voor ondernemers wanneer ze klachten hebben maar nóg liever ziet ze dat ze wordt benaderd in het voorstadium, vóór er klachten ontstaan of voordat regelingen en besluiten in klachten en wantrouwen ontaarden.

Uiteraard krijgt de gemeente altijd zelf de mogelijkheid van de Ombudsman om klachten op te lossen. Zo hoort dat en zo kan de Gemeente ook zelf meteen de dienstverlening aan ondernemers verbeteren, want wij zitten immers in de “tweede” lijn.

Bruggenbouwer tussen ondernemers en overheid
Bewoners en ondernemers worden vaak betrokken bij allerlei projecten maar volgens Van den Anker maar al te vaak in de vorm van ‘afvinkparticipatie’”: “We hebben ze gehoord en gaan verder met onze plannen”. Dat gevoel hebben ondernemers en bewoners maar al te vaak. Dat komt omdat vooraf niet duidelijk is of er zeggenschap is of dat het alleen om advies gaat”.
Zo heeft de Ombudsman een eigen woord hiervoor bedacht: ZIMMen. Dit staat voor: Zeggenschap, Inspraak, Meepraten en Meebelissen. Op de website van de Ombudsman Rotterdam lees je hier meer over.

Bijvoorbeeld bij de derde stadsbrug kwam de wethouder opeens naar buiten met zijn plannen, terwijl het participatie traject nog niet was afgerond: “Ondernemers en bewoners mogen verlangen van de overheid dat er serieus naar ze wordt geluisterd. Wanneer dit niet prudent gebeurd krijgen mensen het gevoel voor het karretje te zijn gespannen. Op deze manier neemt wantrouwen richting de overheid alleen maar toe. Ik neem deze gevoelens serieus en ga hierover in gesprek met College van B&W, ambtenaren en de gemeenteraad”.

Van den Anker neemt wel waar dat het steeds beter gaat in Rotterdam. “Ik ben een positief ingesteld mens. We kunnen namelijk niet verder met nog meer wantrouwen. We moeten aan de slag met elkaar uit de beginpositie van vertrouwen in plaats van wantrouwen”.

“Ik zet dan ook alles op alles, wanneer een ondernemer problemen heeft met de overheid, om er toch samen uit te komen. Het ‘tegenover elkaar komen te staan’ in tal van juridische procedures tracht ik te voorkomen. Naar elkaar luisteren en elkaars positie en standpunten begrijpen, is vaak effectiever. Niet in de laatste plaats voor het behoud en herstel van de relatie tussen overheid en ondernemers. Een relatie die er één van kracht, verbinding en samenwerking dient te zijn.

Boodschap: “Gebruik de Ombudsman”
Lisette Tanis is blij dat de ombudsman er ook is voor ondernemers. “Ik ga zeker bedrijven doorverwijzen naar de Ombudsman. Marianne kan veel voor ondernemers betekenen. Het is  jammer dat veel mensen niet genoeg van haar werk afweten. Hopelijk zorgt dit artikel er voor dat weer wat meer ondernemers nu van haar organisatie af weten”.

Wil je contact opnemen als ondernemer met de Ombudsman? Stuur dan een e-mail naar Glenn van Eijsden: glenn.eijsdenvan@orr.nl