Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Miljoenenontbijt Rotterdam: Ongekende tijden

Economische groei, lage werkloosheid, maar ook: ondernemers met nijpend personeelstekort, stijgende huur-, energie- en grondstofprijzen en een historische verhoging van het minimumloon. Tijdens Hét Miljoenenontbijt van VNO-NCW Rotterdam en PwC op woensdag 21 september in de Doelen blikken we terug op de Miljoenennota.

Door Merijn van Grieken

Mai Elmar voorzitter VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond:
“Kansenongelijkheid neemt toe. Bestaanszekerheid geeft rust, hoop en vertrouwen. Niet overleven, maar leven. Onze leden noemden onlangs het personeelstekort, de belemmerende regelgeving en het overheidsbeleid als belangrijkste tekortkomingen. Kortom: het gemis aan betrouwbaarheid. Daar is leiderschap, helder beleid en ingrijpen voor nodig. Evenals investeringen in de BV Nederland, het vestigingsklimaat, innovatie, klimaat, onderwijs en de gezondheidszorg. We moeten dit land beter achterlaten voor de volgende generaties. Dat is niet vrijblijvend. Geld blijkt niet schaars. Each cloud has a silver lining. Laten we daarnaar kijken. Rotterdam kan bijdragen aan de oplossing. We hebben elkaar nodig.”

Staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij:
“Vijf weken na het coalitieakkoord brak de oorlog in Oekraïne uit met gigantische gevolgen. Daarnaast kwamen we uit een pandemie met een inhaalvraag. Het is een opeenstapeling van onzekerheden en tegenstrijdigheden. Het zijn ongekende tijden.”

Chief economist bij PwC, Jan Willem Velthuijsen:
“Economisch en maatschappelijk gaat het vrij goed. De economie groeit, we produceren 900 miljard met z’n allen, de werkloosheid is laag en onze overheid is de rijkste van Europa. De hoge energieprijs als gevolg van de oorlog, bovenop de covid hickups, zorgt voor onevenwichtigheid. Die komt altijd ongelukkig terecht. Een pluim voor het kabinet dat er zo snel en zoveel miljarden verstandig worden ingezet. Onze economie is zo efficiënt dat het bij een schok in de war raakt.”

Marnix van Rij:
“Het vertrouwen in de politiek was nog nooit zo laag. Dat nemen we serieus. Als je denkt dat we in een zomerslaap zaten, vergeet het maar. Je moet beslissingen verstandig nemen en snel kunnen handelen. We zijn niet in paniek, maar regeren is nooit makkelijk. Als je koers houdt – en niet alleen naar de waan van de dag kijkt-, krijg je uiteindelijk krediet. Maken we fouten? Natuurlijk. Het stikstofbeleid hebben we qua presentatie niet goed gedaan.”

Chief economist bij PwC  Jan Willem Velthuijsen:
“Met grote bedrijven gaat het goed, maar met het midden- en kleinbedrijf gaat het wisselend. Het allerbelangrijkste waar het bedrijfsleven heel blij mee kan zijn in de Miljoenennota is dat de overheid de consument dankzij de koopkrachtreparatie kan blijven consumeren.”

Robert Simons, locoburgemeester en wethouder Haven, Economie, Horeca en Bestuur:
“Als ik naar de Miljoenennota en Rotterdam kijk, is die 10 procent verhoging van het minimumloon hartstikke mooi; veel Rotterdammers hebben moeite om rond te komen. Ik constateer dat er weinig voor het mkb is geregeld. Een bakker op Zuid kan ik niet vertellen wat het kabinet voor hem gaat doen. Het mkb genereert 60 procent van de banen in onze stad. Daar moeten we zuinig op zijn.”

Wilma Gillis-Burleson, bestuurder en ondernemer:
“Voor het bedrijfsleven is een van de belangrijkste issues de arbeidsmarktkrapte, met name voor kleine bedrijven zonder HR- of adviesafdeling. Hoe ga je slim om met het potentieel dat er is? Hoe zorg je dat er meer gebruik wordt gemaakt van statushouders, jongeren, mensen met een beperking, deeltijd-werkende vrouwen. Kleine bedrijven zoeken bijvoorbeeld een controller voor 20 uur. Zoek de samenwerking met een ander bedrijf, die ook iemand voor 20 uur zoekt en bundel de krachten. Daarnaast is het onvergeeflijk dat 50-plussers niet meetellen. Wat is nu oud als je tot 67 jaar moet werken?!”

Wilma Gillis-Burleson:
“Er is nog zat potentieel waar je energie in kunt steken. Kun je het niet alleen, dan zijn er werkgeversservicepunten, mbo-opleidingen en zelfs weer bedrijfsscholen. We moeten af van het narratief dat iedereen hoog opgeleid moet zijn. Dan hebben we straks alleen maar ingenieurs en geen mensen om het werk uit te voeren.”

Van Rij:
“We hebben àlle mensen nodig. Juist het mbo is ontzettend belangrijk.”

Wilma Gillis-Burleson:
Mijn moeder werkte in de haven en had vijf kinderen. Ze leerde haar dochters om zelfstandig te zijn: Je diploma is je man. Je diploma blijft bij je.”

Fotoreportage

(Foto’s door Mirjam Lems)

MO22Rotterdam-
MO22Rotterdam--2
MO22Rotterdam--3
MO22Rotterdam--4
MO22Rotterdam--5
MO22Rotterdam--6
MO22Rotterdam--8
MO22Rotterdam--9
MO22Rotterdam--10
MO22Rotterdam--11
MO22Rotterdam--12
MO22Rotterdam--13
MO22Rotterdam--14
MO22Rotterdam--15
MO22Rotterdam--16
MO22Rotterdam--17
MO22Rotterdam--18
MO22Rotterdam--7
MO22Rotterdam--19
MO22Rotterdam--20
MO22Rotterdam--22
MO22Rotterdam--23
MO22Rotterdam--24
MO22Rotterdam--25
MO22Rotterdam--26
MO22Rotterdam--27
MO22Rotterdam--28
MO22Rotterdam--29
MO22Rotterdam--30
MO22Rotterdam--31
MO22Rotterdam--21
MO22Rotterdam--33
MO22Rotterdam--35
MO22Rotterdam--34
MO22Rotterdam--36
MO22Rotterdam--37
MO22Rotterdam--39
MO22Rotterdam--38
MO22Rotterdam--41
MO22Rotterdam--40
MO22Rotterdam--43
MO22Rotterdam--42
MO22Rotterdam--45
MO22Rotterdam--44
MO22Rotterdam--46
MO22Rotterdam--47
MO22Rotterdam--48
MO22Rotterdam--49
MO22Rotterdam--50
MO22Rotterdam--51
MO22Rotterdam--53
MO22Rotterdam--52
MO22Rotterdam--54
MO22Rotterdam--55
MO22Rotterdam--56
MO22Rotterdam--57
MO22Rotterdam--58
MO22Rotterdam--59
MO22Rotterdam--60
MO22Rotterdam--61
MO22Rotterdam--62
MO22Rotterdam--63
MO22Rotterdam--65
MO22Rotterdam--66
MO22Rotterdam--67
MO22Rotterdam--69
MO22Rotterdam--70
MO22Rotterdam--71
MO22Rotterdam--72
MO22Rotterdam--73
MO22Rotterdam--74
MO22Rotterdam--75
MO22Rotterdam--76
MO22Rotterdam--77
MO22Rotterdam--78
MO22Rotterdam--79
MO22Rotterdam--80
MO22Rotterdam--81
MO22Rotterdam--82
MO22Rotterdam--83
MO22Rotterdam--84
MO22Rotterdam--85
MO22Rotterdam--86
MO22Rotterdam--88
MO22Rotterdam--87
MO22Rotterdam--89
MO22Rotterdam--90
MO22Rotterdam--91
MO22Rotterdam--92
MO22Rotterdam--93
MO22Rotterdam--95
MO22Rotterdam--94
MO22Rotterdam--96
MO22Rotterdam--97
MO22Rotterdam--98
MO22Rotterdam--99
MO22Rotterdam--100
MO22Rotterdam--101
Screenshot 2022-09-22 at 15.08.04
previous arrow
next arrow
MO22Rotterdam-
MO22Rotterdam--2
MO22Rotterdam--3
MO22Rotterdam--4
MO22Rotterdam--5
MO22Rotterdam--6
MO22Rotterdam--8
MO22Rotterdam--9
MO22Rotterdam--10
MO22Rotterdam--11
MO22Rotterdam--12
MO22Rotterdam--13
MO22Rotterdam--14
MO22Rotterdam--15
MO22Rotterdam--16
MO22Rotterdam--17
MO22Rotterdam--18
MO22Rotterdam--7
MO22Rotterdam--19
MO22Rotterdam--20
MO22Rotterdam--22
MO22Rotterdam--23
MO22Rotterdam--24
MO22Rotterdam--25
MO22Rotterdam--26
MO22Rotterdam--27
MO22Rotterdam--28
MO22Rotterdam--29
MO22Rotterdam--30
MO22Rotterdam--31
MO22Rotterdam--21
MO22Rotterdam--33
MO22Rotterdam--35
MO22Rotterdam--34
MO22Rotterdam--36
MO22Rotterdam--37
MO22Rotterdam--39
MO22Rotterdam--38
MO22Rotterdam--41
MO22Rotterdam--40
MO22Rotterdam--43
MO22Rotterdam--42
MO22Rotterdam--45
MO22Rotterdam--44
MO22Rotterdam--46
MO22Rotterdam--47
MO22Rotterdam--48
MO22Rotterdam--49
MO22Rotterdam--50
MO22Rotterdam--51
MO22Rotterdam--53
MO22Rotterdam--52
MO22Rotterdam--54
MO22Rotterdam--55
MO22Rotterdam--56
MO22Rotterdam--57
MO22Rotterdam--58
MO22Rotterdam--59
MO22Rotterdam--60
MO22Rotterdam--61
MO22Rotterdam--62
MO22Rotterdam--63
MO22Rotterdam--65
MO22Rotterdam--66
MO22Rotterdam--67
MO22Rotterdam--69
MO22Rotterdam--70
MO22Rotterdam--71
MO22Rotterdam--72
MO22Rotterdam--73
MO22Rotterdam--74
MO22Rotterdam--75
MO22Rotterdam--76
MO22Rotterdam--77
MO22Rotterdam--78
MO22Rotterdam--79
MO22Rotterdam--80
MO22Rotterdam--81
MO22Rotterdam--82
MO22Rotterdam--83
MO22Rotterdam--84
MO22Rotterdam--85
MO22Rotterdam--86
MO22Rotterdam--88
MO22Rotterdam--87
MO22Rotterdam--89
MO22Rotterdam--90
MO22Rotterdam--91
MO22Rotterdam--92
MO22Rotterdam--93
MO22Rotterdam--95
MO22Rotterdam--94
MO22Rotterdam--96
MO22Rotterdam--97
MO22Rotterdam--98
MO22Rotterdam--99
MO22Rotterdam--100
MO22Rotterdam--101
Screenshot 2022-09-22 at 15.08.04
previous arrow
next arrow