Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Laat uw mening horen over Rotterdam The Hague Airport

RTHA heeft recent haar strategie herijkt om de luchthaven naar de volgende fase te brengen. Optimalisatie en verduurzaming van de bedrijfsprestatie, de luchthaven als innovatiepartner en bewust in verbinding zijn met de omgeving zijn enkele speerpunten in de strategie 2025. 

Om hier invulling aan te geven, wil RTHA graag antwoord op de vragen: hoe staan wij op dit moment bekend, op welke vlakken moeten wij ons verbeteren en hoe spelen wij nog beter in op de verwachtingen van samenwerkingspartners, bestuurders en omwonenden?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, heeft RTHA het initiatief genomen om een reputatieonderzoek uit te laten voeren onder haar belangrijkste stakeholders in de regio. Graag horen wij ook uw mening als de ondernemer. Mede op basis van uw inbreng willen wij onze prioriteiten voor de komende jaren aanscherpen en onze waarde voor de regio verder vergroten. Eendachtig onze missie “het verbinden van mensen, bedrijven en innovaties in het belang van de regio.”

We stellen uw medewerking bijzonder op prijs. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten en is uiteraard geheel anoniem.

Klik hier om de vragenlijst te starten.