Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Kunsthal Lezing: Perspectief voor Rotterdam-Zuid

VNO-NCW regio Rotterdam en de Kunsthal Rotterdam organiseerden op donderdag 4 april weer de Kunsthal Lezing, een jaarlijkse traditie in natuurlijk Kunsthal Rotterdam. Op het podium de Rotterdamse, wereldwijd befaamde architect Francine Houben over het Manifest Rotterdam-Zuid. “Het begon met verwondering.”

Tekst: Merijn van Grieken

Marianne Splint, algemeen directeur Kunsthal Rotterdam:
“Kunsthal Rotterdam heeft in het 32-jarig bestaan bijna 700 tentoonstellingen gemaakt. We presenteren verhalen over kunst, design en architectuur en staan voor een lage drempel en hoge kwaliteit, met een link naar Rotterdam. Natuurlijk is steun cruciaal. De Kunsthal ZakenVrienden dragen samen met de Kunsthal bij aan een prachtig, laagdrempelig en ondernemend cultureel Rotterdam. Leuk is onze wisselwerking met de stad: 70 procent van onze bezoekers doet nog iets anders in de stad en geeft geld uit aan bijvoorbeeld een restaurant of hotel. Alleen al vorig jaar gaf dat een spin off van 27 miljoen euro. Kunsthal Rotterdam verandert continu. Nu is YES TO ALL te zien. Met het kleurrijke oeuvre van Silvie Fleury, bestaande uit sculpturen, readymades, schilderijen en installaties, reageert ze op onze postmoderne samenleving, de consumentenmaatschappij en ons verlangen naar meer meer meer. Met humor zoekt ze tegenstellingen en overdrijving op.”

Kijk hier voor meer informatie over YES TO ALL.

Mai Elmar, voorzitter VNO-NCW regio Rotterdam:
“Kunst en cultuur is een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Stel je eens een stad voor zonder musea, theaters, fotografie of muziek. Onbestaanbaar. Kunst en cultuur geeft kracht, creativiteit, schoonheid, begrip en discussie die met respect wordt gevoerd. Immers over smaak valt niet te twisten. Als VNO-NCW willen we samenwerking kracht bijzetten. Naast creativiteit is bewustwording, dedicatie en continuïteit en discipline in samenwerking van groot belang. Samen kom je écht verder. Er zijn vele initiatieven, zoals Ondernemers voor de Kunst, een crowdfundingsplatform voor Rotterdams Talent. Kunst en cultuur dient en verdient een structurele, evidente plek in het dagelijkse denken, het dient de maatschappij, de mens. Dat kunnen wij ondernemers besluiten meer uit te dragen, te steunen en manifest te maken. Dat brengt me op het Manifest voor Rotterdam-Zuid waaraan we als VNO-NCW Rotterdam meewerken. Eén persoon met visie en talent kan genoeg zijn om anderen in beweging te brengen. Zo’n persoon is Francine Houben. Zij ziet het belang van bruggen bouwen om daarmee ongelijkheid te overbruggen en kansen te creëren. Kortom een vestigingsklimaat voor perspectief en kansen voor, door en met ondernemers. Aan de slag! De rest zal volgen, want er is werk aan de winkel.”


Francine Houben, oprichter en creative director van Mecanoo. Als vooraanstaand architect staan er indrukwekkende nationale en internationale projecten op haar naam, zoals de New York Public Library, het Natuurhistorisch Museum in Abu Dhabi en het World Port Center en Montevideo in Rotterdam.
“We werken volgens de filosofie: people, place, purpose en poetry. Manifest voor Rotterdam-Zuid begon met verwondering. Waarom praten we altijd zo negatief over Rotterdam-Zuid? Waarom worden omvangrijke havens en haventerreinen niet benut om voor Rotterdam-Zuid nieuwe kansen te creëren? Rotterdam-Zuid heeft stedenbouwkundig enorme potentie, er wonen ruim 200.000 mensen, het ligt vlakbij de havens.

Zuid was een vergeten deel van de stad, waar weinig aandacht aan werd gegeven. In 2019 vroeg gemeente Rotterdam me om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid. Het werd persoonlijke jarenlange zoektocht die eindigde in een analyse van de sociaal-economische structuur van de stad. Steeds meer partijen met een groot hart voor Zuid haakten aan en schreven mee aan het Manifest voor Rotterdam-Zuid. Anderhalf jaar van praten, discussiëren, visualiseren en schetsen om vanuit alle perspectieven integraal naar de omgevingsontwikkeling op Zuid te kijken. Het omvangrijke Manifest is een blik op de toekomst dat met een tien punten plan bestaande initiatieven wil verbinden en versterken, zoals een tien kilometer lang dijkpark, de herontwikkeling van de Waalhaven met een mix aan functies en de realisatie van enkele grote OV-knooppunten.

Veel van onze punten zijn overgenomen door de gemeente. Nu zijn we bezig met het Dijkpark, voor mij toch een hele belangrijke, omdat je daarmee weer haven en stad met elkaar verbindt. De bestaande dijk, nu een barrière, wordt een groene fiets-, wandel en recreatieroute die verschillende delen van Zuid met elkaar verbindt. Het dijkpark zorgt voor meer biodiversiteit en het reduceert hittestress.

We willen Rotterdam mooier maken door van Zuid een betere plek te maken: leven, wonen, leren en werken op Zuid, je eigen boontjes doppen, worden wie je kunt zijn en samen optrekken. Zuid moet een gezond, economisch deel van de stad worden en deel uitmaken van het geheel. Dat is een langlopend proces, dat eigenlijk nooit af is. Dit project is niet geld maar sociaal gedreven; dit kan ik óók, ik weet dat ik dit voor elkaar kan krijgen, maar kan dit natuurlijk alleen doen als ik ondertussen ook gewoon mijn goede gebouwen doe. Er ligt een grote opgave en er zit een enorm economisch belang achter. Niet voor mij persoonlijk, maar voor iedereen in Rotterdam.”

Voor meer informatie over Francine Houben en Mecanoo, klik hier.
Voor meer informatie over het Manifest voor Rotterdam-Zuid, 
klik hier.

 

De foto’s, door Mirjam Lems, zijn hier te bekijken.