Het ondernemersnetwerk van Regio Rotterdam

Is jouw pensioen al akkoord?De woorden pensioen en onzekerheid heb je als ondernemer bij voorkeur niet in één zin staan. Toch is de realiteit van vandaag dat er nogal wat onzekerheid is rondom het onderwerp pensioen. De nieuwe pensioenwet, bekend als de Wet toekomst pensioenen (Wtp), is al op 1 juli 2023 in werking getreden en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moet uiterlijk op 1 januari 2028 voltooid zijn. Helder toch? Helaas is de praktijk weerbarstiger.

Het huidige kabinet heeft ingestemd met een nieuwe pensioenwet echter, het ontbreken van een expliciete vermelding in het huidige coalitieakkoord doet sommige werkgevers beslissen een transitie uit te stellen. Geen verstandige strategie, aangezien wachten kan leiden tot een overhaaste en mogelijk problematische overgang, vlak voor de deadline van 2028. Voor werkgevers is het van groot belang dat er nu al actie ondernomen wordt,

Waarom nu toch al handelen?
Veel werkgevers met pensioenregelingen via een pensioenverzekeraar denken dat er tot 2028 tijd is om regelingen aan te passen. Echter, uitstel kan leiden tot verschillende problemen:

1. Administratieve overbelasting: pensioenverzekeraars zijn momenteel hun systemen aan het aanpassen om de nieuwe wet te implementeren. Wachten tot 2027 kan betekenen dat je als werkgever achter in de rij komt te staan met alle gevolgen van dien voor de nauwkeurigheid en tijdigheid van de verplichte aanpassingen.

2. Krapte bij pensioenadviseurs: er ontstaat immers ook krapte bij pensioenadviseurs. Nu al is er heel veel vraag naar deskundig advies over de overgang naar het nieuwe stelsel. Wacht je te lang, dan loop je het risico dat je niet tijdig de juiste ondersteuning krijgt.

3. Onvoorziene kosten en risico’s: last-minute aanpassingen kunnen leiden tot hogere kosten en meer kans op fouten in de transitie. Haastige spoed blijft zelden goed!

Werkgevers die te lang wachten met actie ondernemen, riskeren dat hun pensioenaanpassingen te laat of foutief worden uitgevoerd, wat kan leiden tot financiële en juridische complicaties.

Overgangsrecht: voor- én nadelen
Het overgangsrecht biedt mogelijkheden, maar het is essentieel om de voor- en nadelen goed te begrijpen en de financiële impact van verschillende scenario’s in kaart te brengen. Gebruik maken van het overgangsrecht betekent dat je als werkgever twee pensioenregelingen krijgt en medewerkers het gevoel kunnen krijgen dat er ongelijk beloond wordt. En in de huidige arbeidsmarkt is dit niet het sentiment dat je binnen je bedrijf wil hebben.

Het is essentieel om je werknemers daarom nu al goed en herhaaldelijk te informeren over de inhoud en gevolgen van de nieuwe pensioenwet. Onvoldoende of late communicatie kan leiden tot onrust binnen de organisatie, vooral omdat er al veel negatieve berichtgeving is geweest in de media. Goed geïnformeerde werknemer zijn beter voorbereid op veranderingen en kunnen zich veiliger voelen over hun financiële toekomst.

Wij als Schouten Zekerheid hebben dit bijvoorbeeld vormgegeven door onze eigen Pensioen3daagse te organiseren voor alle collega’s. Onze Pensioen3daagse is opgezet naar het voorbeeld van het jaarlijkse evenement georganiseerd door het Nibud en andere partners, gericht op het vergroten van het pensioenbewustzijn in Nederland. Gedurende drie dagen hebben we activiteiten en informatiesessies georganiseerd om onze collega’s bewust te maken van hun pensioen en hen te helpen beter inzicht te krijgen in hun financiële toekomst.

Rol van de Ondernemingsraad en de HR-afdeling
De ondernemingsraad (OR) en de HR-afdeling spelen een cruciale rol in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het is belangrijk dat deze organen goed geïnformeerd en opgeleid zijn om de juiste beslissingen te nemen en advies te geven. Investeren in training en educatie voor de OR en HR-afdeling helpt bij het soepel laten verlopen van de overgang en het minimaliseren van misverstanden en fouten.

Wegens succes herhaald: kennissessie Wtp door VNO-NCW en Schouten Zekerheid
Schouten Zekerheid en VNO-NCW verlengen de samenwerking als kennispartner voor alle leden. Mede daarom wordt er exclusief voor de leden van VNO-NCW door Schouten Zekerheid een nieuwe kennissessie georganiseerd over de nieuwe pensioenwet. Naar aanleiding van de eerste sessie is een aantal leden direct in actie gekomen om hun pensioenregelingen te evalueren en is hun kennisniveau over dit complexe onderwerp verbeterd.
Vanwege het succes van deze sessie organiseren VNO-NCW en Schouten Zekerheid een nieuwe Wtp-kennissessie in het derde kwartaal in de Schouten Toren naast de Van Brienenoordbrug. Dit biedt een uitstekende gelegenheid voor werkgevers om zich verder te verdiepen in de veranderingen en te leren van experts in het veld.

Pensioen en zekerheid
De nieuwe pensioenwet brengt grote veranderingen met zich mee die zowel kansen als uitdagingen bieden. Door tijdig actie te ondernemen kunnen werkgevers zorgen voor een soepele overgang en de beste resultaten voor hun werknemers. Het is van groot belang om werknemers nu al te informeren en de nodige administratieve en educatieve stappen te zetten om klaar te zijn voor de toekomst, zodat je als werkgever zeker weet dat iedereen in jouw bedrijf akkoord is met de nieuwe pensioenregeling.

Wilco de Haan
Algemeen Directeur
Schouten Zekerheid Makelaars in Assurantiën