Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Event depotgebouw Boijmans | ‘Dit is één van de redenen waarom ik lid ben’

“Wat een goede sfeer en wat fijn om iedereen weer te zien en ontmoeten”, aldus voorzitter Mai Elmar van Rotterdam & regio Rijnmond. Na lange tijd is er weer een compleet event (zonder corona regels) georganiseerd in het depotgebouw van Boijmans van Beuningen.

Meer dan 85 leden waren aanwezig bij deze bijeenkomst in het depot. Het programma bestond uit een rondleiding door de collectie, het gebouw en bevatte interessante sprekers. Zo sprak Jolanda Janssen, directeur van Ahoy heel openhartig over hoe Ahoy weer opkrabbelt, maar ook over hoe hard ze VNO-NCW nodig had in coronatijd.

“We hielden altijd onze eigen broek op als evenementensector, nu moesten we ineens direct in Den Haag contact hebben. VNO-NCW Rotterdam en regio Rijnmond hielp ons daar gigantisch goed mee”, aldus Jansen.

Nieuwe leden
Nu alles weer mag zie je ook dat aspirant leden weer uitgenodigd kunnen worden op deze niet digitale events. Zo was ook de bekende advocaat Frank van Ardenne aanwezig en bevestigde ‘Ja, na één avond weet ik het al. Ik word lid. Goed om onderdeel te zijn van deze club!”, aldus van Ardenne.

Foto’s: Mirjam Lems

 

Even nagenieten

Depotgebouw22
Depotgebouw (23)
Depotgebouw (24)
Depotgebouw (25)
Depotgebouw (26)
Depotgebouw (27)
Depotgebouw (28)
Depotgebouw (29)
Depotgebouw (30)
Depotgebouw (40)
Depotgebouw (39)
Depotgebouw (38)
Depotgebouw (37)
Depotgebouw (36)
Depotgebouw (35)
Depotgebouw (34)
Depotgebouw (33)
Depotgebouw (31)
Depotgebouw (41)
Depotgebouw (42)
Depotgebouw (43)
Depotgebouw (44)
Depotgebouw (45)
Depotgebouw (46)
Depotgebouw (47)
Depotgebouw (48)
Depotgebouw (49)
Depotgebouw (50)
Depotgebouw (51)
Depotgebouw (52)
Depotgebouw (62)
Depotgebouw (61)
Depotgebouw (63)
Depotgebouw (53)
Depotgebouw (64)
Depotgebouw (54)
Depotgebouw (65)
Depotgebouw (55)
Depotgebouw (56)
Depotgebouw (66)
Depotgebouw (67)
Depotgebouw (57)
Depotgebouw (58)
Depotgebouw (68)
Depotgebouw (69)
Depotgebouw (59)
Depotgebouw (60)
Depotgebouw (70)
Depotgebouw (71)
Depotgebouw (72)
Depotgebouw (73)
Depotgebouw (74)
Depotgebouw (75)
Depotgebouw (76)
Depotgebouw (77)
Depotgebouw (1)
Depotgebouw (3)
Depotgebouw (4)
Depotgebouw (14)
Depotgebouw (13)
Depotgebouw (12)
Depotgebouw (11)
Depotgebouw (10)
Depotgebouw (9)
Depotgebouw (8)
Depotgebouw (7)
Depotgebouw (6)
Depotgebouw (5)
Depotgebouw (15)
Depotgebouw (16)
Depotgebouw (18)
Depotgebouw (17)
Depotgebouw (19)
Depotgebouw (20)
Depotgebouw (21)
Depotgebouw (22)
Depotgebouw24
Depotgebouw58
Depotgebouw20
Depotgebouw26
Depotgebouw56
Depotgebouw69
Depotgebouw25
Depotgebouw55
Depotgebouw14
Depotgebouw63
Depotgebouw57
Depotgebouw66
Depotgebouw65
Depotgebouw23
Depotgebouw59
Depotgebouw72
Depotgebouw74
Depotgebouw68
Depotgebouw11
Depotgebouw52
Depotgebouw71
Depotgebouw61
Depotgebouw35
Depotgebouw51
Depotgebouw67
Depotgebouw45
Depotgebouw13
Depotgebouw64
Depotgebouw46
Depotgebouw77
Depotgebouw33
Depotgebouw19
Depotgebouw75
Depotgebouw9
Depotgebouw18
Depotgebouw10
Depotgebouw15
Depotgebouw70
Depotgebouw62
Depotgebouw12
Depotgebouw54
Depotgebouw29
Depotgebouw4
Depotgebouw21
Depotgebouw30
Depotgebouw73
Depotgebouw32
Depotgebouw17
Depotgebouw34
Depotgebouw28
Depotgebouw6
Depotgebouw8
Depotgebouw36
Depotgebouw50
Depotgebouw39
Depotgebouw16
Depotgebouw53
Depotgebouw3
Depotgebouw76
Depotgebouw27
Depotgebouw1
previous arrow
next arrow
 
Depotgebouw22
Depotgebouw22
Depotgebouw (23)
Depotgebouw (23)
Depotgebouw (24)
Depotgebouw (24)
Depotgebouw (25)
Depotgebouw (25)
Depotgebouw (26)
Depotgebouw (26)
Depotgebouw (27)
Depotgebouw (27)
Depotgebouw (28)
Depotgebouw (28)
Depotgebouw (29)
Depotgebouw (29)
Depotgebouw (30)
Depotgebouw (30)
Depotgebouw (40)
Depotgebouw (40)
Depotgebouw (39)
Depotgebouw (39)
Depotgebouw (38)
Depotgebouw (38)
Depotgebouw (37)
Depotgebouw (37)
Depotgebouw (36)
Depotgebouw (36)
Depotgebouw (35)
Depotgebouw (35)
Depotgebouw (34)
Depotgebouw (34)
Depotgebouw (33)
Depotgebouw (33)
Depotgebouw (31)
Depotgebouw (31)
Depotgebouw (41)
Depotgebouw (41)
Depotgebouw (42)
Depotgebouw (42)
Depotgebouw (43)
Depotgebouw (43)
Depotgebouw (44)
Depotgebouw (44)
Depotgebouw (45)
Depotgebouw (45)
Depotgebouw (46)
Depotgebouw (46)
Depotgebouw (47)
Depotgebouw (47)
Depotgebouw (48)
Depotgebouw (48)
Depotgebouw (49)
Depotgebouw (49)
Depotgebouw (50)
Depotgebouw (50)
Depotgebouw (51)
Depotgebouw (51)
Depotgebouw (52)
Depotgebouw (52)
Depotgebouw (62)
Depotgebouw (62)
Depotgebouw (61)
Depotgebouw (61)
Depotgebouw (63)
Depotgebouw (63)
Depotgebouw (53)
Depotgebouw (53)
Depotgebouw (64)
Depotgebouw (64)
Depotgebouw (54)
Depotgebouw (54)
Depotgebouw (65)
Depotgebouw (65)
Depotgebouw (55)
Depotgebouw (55)
Depotgebouw (56)
Depotgebouw (56)
Depotgebouw (66)
Depotgebouw (66)
Depotgebouw (67)
Depotgebouw (67)
Depotgebouw (57)
Depotgebouw (57)
Depotgebouw (58)
Depotgebouw (58)
Depotgebouw (68)
Depotgebouw (68)
Depotgebouw (69)
Depotgebouw (69)
Depotgebouw (59)
Depotgebouw (59)
Depotgebouw (60)
Depotgebouw (60)
Depotgebouw (70)
Depotgebouw (70)
Depotgebouw (71)
Depotgebouw (71)
Depotgebouw (72)
Depotgebouw (72)
Depotgebouw (73)
Depotgebouw (73)
Depotgebouw (74)
Depotgebouw (74)
Depotgebouw (75)
Depotgebouw (75)
Depotgebouw (76)
Depotgebouw (76)
Depotgebouw (77)
Depotgebouw (77)
Depotgebouw (1)
Depotgebouw (1)
Depotgebouw (3)
Depotgebouw (3)
Depotgebouw (4)
Depotgebouw (4)
Depotgebouw (14)
Depotgebouw (14)
Depotgebouw (13)
Depotgebouw (13)
Depotgebouw (12)
Depotgebouw (12)
Depotgebouw (11)
Depotgebouw (11)
Depotgebouw (10)
Depotgebouw (10)
Depotgebouw (9)
Depotgebouw (9)
Depotgebouw (8)
Depotgebouw (8)
Depotgebouw (7)
Depotgebouw (7)
Depotgebouw (6)
Depotgebouw (6)
Depotgebouw (5)
Depotgebouw (5)
Depotgebouw (15)
Depotgebouw (15)
Depotgebouw (16)
Depotgebouw (16)
Depotgebouw (18)
Depotgebouw (18)
Depotgebouw (17)
Depotgebouw (17)
Depotgebouw (19)
Depotgebouw (19)
Depotgebouw (20)
Depotgebouw (20)
Depotgebouw (21)
Depotgebouw (21)
Depotgebouw (22)
Depotgebouw (22)
Depotgebouw24
Depotgebouw24
Depotgebouw58
Depotgebouw58
Depotgebouw20
Depotgebouw20
Depotgebouw26
Depotgebouw26
Depotgebouw56
Depotgebouw56
Depotgebouw69
Depotgebouw69
Depotgebouw25
Depotgebouw25
Depotgebouw55
Depotgebouw55
Depotgebouw14
Depotgebouw14
Depotgebouw63
Depotgebouw63
Depotgebouw57
Depotgebouw57
Depotgebouw66
Depotgebouw66
Depotgebouw65
Depotgebouw65
Depotgebouw23
Depotgebouw23
Depotgebouw59
Depotgebouw59
Depotgebouw72
Depotgebouw72
Depotgebouw74
Depotgebouw74
Depotgebouw68
Depotgebouw68
Depotgebouw11
Depotgebouw11
Depotgebouw52
Depotgebouw52
Depotgebouw71
Depotgebouw71
Depotgebouw61
Depotgebouw61
Depotgebouw35
Depotgebouw35
Depotgebouw51
Depotgebouw51
Depotgebouw67
Depotgebouw67
Depotgebouw45
Depotgebouw45
Depotgebouw13
Depotgebouw13
Depotgebouw64
Depotgebouw64
Depotgebouw46
Depotgebouw46
Depotgebouw77
Depotgebouw77
Depotgebouw33
Depotgebouw33
Depotgebouw19
Depotgebouw19
Depotgebouw75
Depotgebouw75
Depotgebouw9
Depotgebouw9
Depotgebouw18
Depotgebouw18
Depotgebouw10
Depotgebouw10
Depotgebouw15
Depotgebouw15
Depotgebouw70
Depotgebouw70
Depotgebouw62
Depotgebouw62
Depotgebouw12
Depotgebouw12
Depotgebouw54
Depotgebouw54
Depotgebouw29
Depotgebouw29
Depotgebouw4
Depotgebouw4
Depotgebouw21
Depotgebouw21
Depotgebouw30
Depotgebouw30
Depotgebouw73
Depotgebouw73
Depotgebouw32
Depotgebouw32
Depotgebouw17
Depotgebouw17
Depotgebouw34
Depotgebouw34
Depotgebouw28
Depotgebouw28
Depotgebouw6
Depotgebouw6
Depotgebouw8
Depotgebouw8
Depotgebouw36
Depotgebouw36
Depotgebouw50
Depotgebouw50
Depotgebouw39
Depotgebouw39
Depotgebouw16
Depotgebouw16
Depotgebouw53
Depotgebouw53
Depotgebouw3
Depotgebouw3
Depotgebouw76
Depotgebouw76
Depotgebouw27
Depotgebouw27
Depotgebouw1
Depotgebouw1
previous arrow
next arrow