Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Continuïteit woningbouwproductie dankzij Regionaal Bouwmanifest

In de bouwsector is ondanks de coronacrisis nog steeds voldoende werk en kan er volop worden doorgebouwd, althans dat zouden ondernemers graag willen. Er is veel onzekerheid door de crisis in de markt en daarom besloten diverse partijen tot het ‘Bouwmanifest regio Rotterdam’. “Hiermee zorgen we dat de bouwproductie op peil blijft in de regio”, aldus Voorzitter Hamit Karakus Bouwpower VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond, directeur van Platform 31.

“Geen paniek, er is voldoende behoefte en werk”, zegt Hamit Karkus. Er kan volgens hem gewoon doorgebouwd worden. Toch heeft het ambtelijk ‘thuis werken’ wel degelijk vertragende effecten op projecten, merkt hij op. “Dit is ook besproken en gemeenten zijn benaderd”, aldus Karakus.

Continuïteit is het sleutelwoord
De bouwproductie op peil houden en de continuïteit daartoe te waarborgen is het allerbelangrijkste op dit moment volgens Karakus. Dat is ook de reden dat er onlangs een ‘Bouwmanifest regio Rotterdam’ is afgesloten, tussen bouwers, ontwikkellaars en overheid, om de bouwproductie in de regio op peil te houden.

Heb vertrouwen in elkaar
“Als je vast houdt aan huidige planningen, dan loop je dingen mis. Kijk naar elkaar, naar wat je nu kunt bereiken en heb vertrouwen in elkaar, zodat dat bouwers meer personeel kunnen aannemen en kunnen groeien”, zegt Karakus. Er is namelijk voldoende werk en er ligt een enorme opgave; alleen al in Rotterdam zo’n 50.000 woningen. Door het vertrouwen te geven, in elkaar, kan de bouw sector met haar personeel zichzelf verbeteren en uitbreiden. “Er is werk genoeg, dus waarom zou je elkaar dit vertrouwen niet gunnen?”, aldus Karakus. Er is volgens hem voor jaren gegarandeerd werk.

Wat komt er op ons af?
“Tja, bij de vorige crisis was er ook voldoende werk. Toch is consumentenvertrouwen het allerbelangrijkste, dat hebben we niet onder controle.  Als dat zakt en niemand grijpt in hebben we echt een volgende crisis te pakken. De maatregelen die de overheid en partijen zoals VNO-NCW nemen zijn van groot belang en hopelijk afdoende om het vertrouwen vast te houden, door te bouwen en een volgende crisis te voorkomen”.

Persoonlijke noot:
Genoemde partijen gaan zich maximaal inzetten om tijdig voldoende locaties aan te wijzen, concrete plannen te maken, snel en adequaat van vergunningstrajecten in te zetten, beleid en regelgeving optimaal toe te passen en financiële middelen beschikbaar te hebben. Ook maken deze partijen afspraken over een evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad over de regiogemeenten en het realiseren van kwalitatief goede woningen en woonmilieus. Jaarlijks wordt de voortgang gevolgd via de Monitor Regioakkoord Regio Rotterdam.

Aanhaken?
Onze leden worden begin volgend jaar geïnformeerd hoe zij kunnen aanhaken en kunnen meewerken! Nu al meer informatie? Neem contact op met Tessa Langerijs, langerijs@vnowest.nl